English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

Ustawa o spółdzielniach rolników (2)

USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH ROLNIKÓW

Ustawa z dnia 18 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2073) - do pobrania w formacie pdf - tutaj

PRZEPISY WYKONAWCZE:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 635) - do pobrania w formacie pdf - tutaj

About Us

Purposes and tasks of the KZR RSP, Members of the Council, Members of the Board

Documents

Statutes, programmes of activities, model resolutions and declarations

Members

How to become a member of the KZR RSP, resolutions, regulations, list of members of the KZR RSP

Lustration

Resolutions of the general assembly of the CSRC, Code of Ethics of the Lustrator

Publications

Information on the Information Bulletin, tables of contents, other publications

Regulations

Acts, regulations, implementing provisions