English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (2)

USTAWA
z dnia 11 kwietnia 2003 r.

o kształtowaniu ustroju rolnego

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1362).

Stan prawny na 5 lipca 2019 r.

Informujemy, że Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej obwieszczeniem z dnia 5 lipca 2019 r. ogłosił jednolity tekst ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które opublikowano w Dz. U. z dnia 22 lipca 2019  r. pod poz. 1362. Obejmuje on zmiany ustawy dokonane w roku 2018 i 2019, które ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 i 1637 oraz z 2019 r. pod poz. 1080.

Pełny aktualny tekst ustawy w formacie PDF znajduje się tutaj

 

About Us

Purposes and tasks of the KZR RSP, Members of the Council, Members of the Board

Documents

Statutes, programmes of activities, model resolutions and declarations

Members

How to become a member of the KZR RSP, resolutions, regulations, list of members of the KZR RSP

Lustration

Resolutions of the general assembly of the CSRC, Code of Ethics of the Lustrator

Publications

Information on the Information Bulletin, tables of contents, other publications

Regulations

Acts, regulations, implementing provisions