Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)
  • Prawo
  • Ustawa o spółdzielniach rolników

Ustawa o spółdzielniach rolników

USTAWA O SPÓŁDZIELNIACH ROLNIKÓW

Ustawa z dnia 18 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. z 2018 r. poz. 2073) - do pobrania w formacie pdf - tutaj

PRZEPISY WYKONAWCZE:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 635) - do pobrania w formacie pdf - tutaj