English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

Publications

OFERTA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH KRAJOWEGO ZWIĄZKU


Informujemy, że Krajowy Związek Rewizyjny RSP dysponuje następującymi materiałami przydatnymi w bieżącej działalności spółdzielni:

  1. Projekt statutu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (zawiera przykładowe statuty z Radą Nadzorczą / Komisją Rewizyjną i bez Rady Nadzorczej / Komisji Rewizyjnej),
  2. Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem organów statutowych Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (zawiera przykładowe regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej),
  3. Instrukcja w sprawie postępowania rolniczej spółdzielni produkcyjnej przy wykluczaniu i wykreślaniu członków oraz innych powodów ustania członkostwa,
  4. Dochodzenie roszczeń o zapłatę należności w postępowaniach uproszczonym i upominawczym wraz z podstawowymi zagadnieniami z zakresu postępowania egzekucyjnego.

Cena powyższych materiałów wynosi 60 zł/szt. (z VAT i kosztami wysyłki).

Osoby zainteresowane nabyciem ww. materiałów prosimy o składanie do Krajowego Związku Rewizyjnego RSP zamówienia drogą pocztową lub elektroniczną na adres: kzrrsp@kzrrsp.pl z podaniem tytułu materiału i ilości zamawianych egzemplarzy oraz danych niezbędnych do sporządzenia faktury, którą otrzymacie Państwo wraz z materiałem.


RACHUNKOWOŚĆ RSP

 

Informujemy, że Krajowy Związek Rewizyjny RSP przygotował nową publikację pt. "Rachunkowość Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną".
Publikacja została opracowana przez Lidię Szykowską, znanego i cenionego w naszym środowisku eksperta w dziedzinie rachunkowości RSP, we współpracy z Krzysztofem Kokoszkiewiczem, Prezesem Zarządu Krajowego Związku.
Publikacja nawiązuje swoim charakterem do wcześniejszego opracowania "Rachunkowość RSP", wydanego przez Krajowy Związek w styczniu 2002 r. i zawiera:
-wzorcowy plan kont dla spółdzielni wraz z obszernym komentarzem;
-ujednolicony tekst ustawy o rachunkowości według stanu prawnego na 10.09.2010 r.
W nowym opracowaniu uwzględnione zostały najważniejsze zmiany wprowadzone w latach 2002-2010 do ustawy o rachunkowości, ustawy o podatkach dochodowych CIT i PIT oraz do ustawy o podatku VAT.
W publikacji zamieszczono szerokie komentarze do ewidencji księgowej prowadzonej na poszczególnych kontach z jednoczesnym połączeniem tej ewidencji z rozliczeniami podatkowymi. W licznych przykładach ewidencji wielu operacji gospodarczych i finansowych występujących w spółdzielniach uwzględniono również odrębne zasady księgowania płatności bezpośrednich, dopłat i innych form wsparcia finansowego otrzymywanych przez spółdzielnie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i budżetu krajowego.
Publikację "Rachunkowość Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną" można otrzymać po dokonaniu wpłaty na konto Krajowego Związku Rewizyjnego RSP Nr: 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128 kwoty 50,00 zł za 1 egzemplarz (cena uwzględnia podatek VAT 5% i koszt przesyłki).
Na przelewie bankowym prosimy wpisać "Rachunkowość RSP" oraz podać dokładny adres, na który wyślemy zamówioną publikację.
Zachęcamy rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną do zamawiania tej interesującej i potrzebnej w każdej spółdzielni publikacji.