English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

KODEKS ETYKI LUSTRATORA (2)

Uchwała nr 10/2010

Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Lustratora

         Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej

u c h w a l a

§ 1

         Kodeks Etyki Lustratora, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

         Kodeks Etyki Lustratora wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały

                                                                                 Przewodniczący

                                                                            Zgromadzenia Ogólnego

                                                                         Krajowej Rady Spółdzielczej

                                                                            /-/ dr Jerzy Jankowski

Załącznik do uchwały nr 10/2010 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 1 lipca 2010 r. - w formacie PDF pobierz

 

About Us

Purposes and tasks of the KZR RSP, Members of the Council, Members of the Board

Documents

Statutes, programmes of activities, model resolutions and declarations

Members

How to become a member of the KZR RSP, resolutions, regulations, list of members of the KZR RSP

Lustration

Resolutions of the general assembly of the CSRC, Code of Ethics of the Lustrator

Publications

Information on the Information Bulletin, tables of contents, other publications

Regulations

Acts, regulations, implementing provisions