English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

Members of the Council

RADA KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP

PREZYDIUM  RADY

ANDRZEJ PRZEBIEROWSKI

 

 

Przewodniczący Rady

Prezes Zarządu

RSP NADBUŻANKA Kryłów  (woj. lubelskie)

FRANCISZEK MIŚKÓW 

 

Zastępca Przewodniczącego

Wiceprezes Zarządu Opolskiego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych  (woj. opolskie)

JAN SWADŹBA

Zastępca Przewodniczącego 

Prezes Zarządu RSP PRZEŁOM Mikołów

Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Katowicach  (woj. śląskie)

TERESA KOŚMICKA

 

 

Sekretarz

Prezes Zarządu Spółdzielni Produkcji Rolnej AGROFIRMA Skórzewo;

Zastępca Przewodniczącego Rady Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu  (woj. wielkopolskie)

KATARZYNA STEFANIAK

 

 

 

Członek Prezydium

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Prezes Zarządu Rejonowego Związku Lustracyjnego Spółdzielni Produkcji Rolnej "RCOOP" w Chodzieży  (woj. wielkopolskie)

CZŁONKOWIE  RADY

ZBIGNIEW AJCHLER

 

 

Prezes Zarządu RSP ZDROWIE w Izdebnie i RSP w Lubosinie

Członek Rady Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu 

(woj. wielkopolskie)

KAZIMIERZ CZAPIEWSKI

 

Prezes Zarządu RSP w Rzecku 

(woj. zachodniopomorskie)

JÓZEF ŁOPUCH

 

Prezes Zarządu RSP Miechowice 

(woj. dolnośląskie)

MAREK MIELCAREK

 

Prezes Zarządu RSP w Pianowie

Przewodniczący Rady Rejonowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Lesznie  (woj. wielkopolskie)

ALBINA SACHARCZUK

 

Prezes Zarządu RSP Hopkie

(woj. lubelskie)

DANUTA SIEMIANOWSKA

 

Zastępca Prezesa Zarządu, Główna Księgowa

RSP NOWOŚĆ Jezuicka Struga  (woj. kujawsko-pomorskie)

MIECZYSŁAW TABISZEWSKI

 

Prezes Zarządu RSP NOWE ŻYCIE Przezwody

(woj. świętokrzyskie)

BARBARA URBANIAK 

Członek Zarządu RSP WISKITNO w Łodzi

(woj. łódzkie)

MICHAŁ KOSTERKIEWICZ

Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

(woj. opolskie)

ZBIGNIEW KOTOWSKI 

Przewodniczący Rady Regionalnego Związku Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie

Prezes Zarządu Rolniczo Wytwórczego Kombinatu Spółdzielczego w Dębnie

(woj. podkarpackie)

MARIAN MATEJCZUK

Prezes Zarządu RSP PROMIEŃ w Ogrodzonej

Członek Rady Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Katowicach  (woj. śląskie)

JÓZEF WRONA

 

Członek RSP JEDNOŚĆ Boleścin

(woj. dolnośląskie)

About Us

Purposes and tasks of the KZR RSP, Members of the Council, Members of the Board

Documents

Statutes, programmes of activities, model resolutions and declarations

Members

How to become a member of the KZR RSP, resolutions, regulations, list of members of the KZR RSP

Lustration

Resolutions of the general assembly of the CSRC, Code of Ethics of the Lustrator

Publications

Information on the Information Bulletin, tables of contents, other publications

Regulations

Acts, regulations, implementing provisions