• Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

    ul. Krakowskie Przedmieście 6 00-325 Warszawa

LIST PREZESA KZR RSP DO CZŁONKÓW RSP

Szacowne koleżanki i koledzy spółdzielcy!

   Rolnicy, członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, kieruje do Was te pierwsze słowa zaledwie kilka dni od powołania na zaszczytną funkcję Prezesa Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

Czytaj więcej

NOWY PREZES ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP

 

   Uchwałą nr 338/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Rady Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych wybrano nowego Prezesa Zarządu Krajowego Związku w osobie Łukasza ZBONIKOWSKIEGO. Powołanie nowego Prezesa zostało podyktowane rezygnacją Krzysztofa Kokoszkiewicza z funkcji Prezesa Zarządu. 

Czytaj więcej

PODZIĘKOWANIA DLA PREZESA KRZYSZTOFA KOKOSZKIEWICZA

Panu Krzysztofowi KOKOSZKIEWICZOWI 

      Składamy serdeczne podziękowania za 29 lat pracy w Krajowym Związku Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz za szczególne zaangażowanie na rzecz rozwoju i umacniania naszej Rodziny spółdzielczej z życzeniami dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności na długie lata.

                                                                               Rada, Zarząd i pracownicy KZR RSP

Czytaj więcej

RANKING NAJLEPSZYCH ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH W 2019 r.

      Laureatami XX Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych zorganizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB przy współudziale Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej w 2019 r. zostały:

Czytaj więcej

POSIEDZENIE RADY KRAJOWEGO ZWIĄZKU Z DNIA 14 MAJA 2021 r..

W dniu 14 maja 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Głównymi tematami obrad, którymi kierował Przewodniczący Rady Andrzej Przebierowski były:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Krajowego Związku Rewizyjnego RSP za 2020 r.; 
  • podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków Krajowego Związku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. 8 marca w Bysławiu (woj. kujawsko-pomorskie) z powodu zakończenia likwidacji;
  • wręczenie odznaki "Za zasługi dla Rolniczej Spółdzielczości Produkcyjnej" Elżbiecie Jaszczerskiej Specjaliście ds. księgowości w Biurze KZR RSP. 
  • zapoznanie się z informację o bieżącej działalności Krajowego Związku;
  • podsumowanie XX Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w 2019  r.
  • wybór Prezesa Zarządu Krajowego Związku.

Czytaj więcej

RSP MOGĄ KORZYSTAĆ Z POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW FGŚP

    W związku z pytaniami kierowanymi do Krajowego Związku o możliwości korzystania przez Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne z pomocy finansowanej ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) pozostających w dyspozycji Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP) poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące zasad korzystania z tej pomocy. 

Czytaj więcej

SKŁADANIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE - DO 17 CZERWCA 2021 R.

   Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczono informację, że Minister Grzegorz Puda podjął decyzję o wydłużeniu terminów składania wniosków o płatności bezpośrednie za 2021 r. do 17 czerwca br. 

Czytaj więcej

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI ORAZ ROZLICZENIEM PODATKU CIT ZA 2020 R.

    W ramach pomocy przedsiębiorcom w wykonaniu niektórych obowiązków w warunkach epidemii COVID - 19, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał dwa rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów związanych ze sprawozdaniami finansowymi oraz rozliczeniem podatku CIT za 2020 r. 

Czytaj więcej

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA 2021 R. - BEZ ZMIAN

       Informujemy, że Rada Krajowego Związku Rewizyjnego RSP podjęła w trybie korespondencyjnym uchwałę nr 328/2021 z dnia 8.02.2021 r. w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek członkowskich za 2021 r. 

W ww. uchwale utrzymano bez zmian przepisy obowiązujące w tym zakresie w 2020 r. Poniżej zamieszczamy pełną treść uchwały. 

 

Czytaj więcej

KONSULTACJE PROJEKTU PLANU STRATEGICZNEGO DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UE PO 2020 R.

    Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczono komunikat o prowadzeniu I etapu konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2020 r. 

    Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji. 

Czytaj więcej

STAWKI DOPŁAT DO MATERIAŁU SIEWNEGO ZA 2020 R.

    Informujemy, że w dniu 15.01.2021 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 8.01.2021 r. w sprawie dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 90). 

Czytaj więcej

LIMIT PRZYCHODÓW DO STOSOWANIA 9% CIT W 2021 r.

W "Biuletynie Informacyjnym" Nr 3/2020 w materiale dotyczącym stosowania stawki 9% w podatku CIT w 2021 r. podaliśmy informację, że limit przychodów warunkujący możliwość stosowania tej stawki wynosi równowartość 2.000.000 euro według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy br. 

Informujemy, że limit ten liczony według kursu euro na 4.01.2021 r. w kwocie 4,5485 zł/euro wynosi 9.097.000 zł (tabela średnich kursów 001/A/NBP z 4.01.2021 r.)

Czytaj więcej

DODATKOWA POMOC COVIDOWA DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ

    Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił, że do dnia 20 grudnia 2020 r. producenci świń, szczególnie dotknięci skutkami COVID – 19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

   Podstawą prawną przyznania tej pomocy stanowią przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 2.12.2020 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2164)

   Określone w ww. rozporządzeniu wsparcie finansowe jest rozszerzeniem pomocy covidowej przyznawanej na podstawie wcześniejszego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.08.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1467) i obejmuje producentów świń prowadzących produkcję świń w cyklu otwartym (poprzednia pomoc dotyczyła tylko produkcji świń w cyklu zamkniętym).

    Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, która jest uzależniona od wielkości prowadzonej produkcji świń.

Czytaj więcej

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2020 R. ORAZ ZALICZKI NA TE PŁATNOŚCI

30 września 2020 r. Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2020 r. Kurs ten wynosi 4,5462 złotych za 1 euro i jest wyższy od kursu obowiązującego w 2019 r. o 0,1680 zł/1 euro.

W związku z powyższym w dniu 14.10.2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2020 r.

Czytaj więcej

WNIOSKI O POMOC COWIDOWĄ - DO 7.10.2020 R.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy producentom rolnym, szczególnie dotkniętym skutkami COVID-19, do 7 października 2020 r. (pierwotny termin - 30.09.br.).
Podstawowe informacje dotyczące zasad przyznawania ww. pomocy zamieszczamy tutaj.

Czytaj więcej

O nas

Cele i zadania KZRRSP
skład Rady
skład Zarządu

Dokumenty

Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

Członkowie KZRRSP

Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

Lustracja

Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP,
Kodeks Etyki Lustratora

Wydawnictwa

Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

Przepisy prawne

Ustawy
rozporządzenia
przepisy wykonawcze

RODO

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych 

Kongresy Spółdzielczości

Wystąpienia, uchwały, relacje, galerie zdjęć z Kongresów SpółdzielczościRanking RSP

Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006
Ranking

KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon/fax.: (22) 826-75-91
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.