Strona wykorzystuje pliki cookies, w celu realizacji usług oraz w celach statystycznych . W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
top header
Dziś jest 14.12.2017
drukuj

Aktualności

VII KRAKJOWY ZJAZD DELEGATÓW CZŁONKÓW KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH ZAKOŃCZYŁ OBRADY

    W dniu 30 listopada 2017 r. w Warszawie obradował VII Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

    Głównym celem Krajowego Zjazdu, w którym uczestniczyło 79 delegatów reprezentujących 70 spółdzielni i regionalnych związków rewizyjnych (tj. 56,45% ogólnej liczby jednostek zrzeszonych w Krajowym Związku), było podsumowanie działalności Krajowego Związku w latach 2013-2016 oraz wybór członków Rady na następną kadencję. Obrady Zjazdu zbiegły się z 25-leciem funkcjonowania Krajowego Związku.

    Przyjęto również "Program działania Krajowego Związku Rewizyjnego RSP w latach 2017-2020" - kliknij tutaj.

    Grupie wyróżniających się Spółdzielcom wręczono odznaki ZA ZASŁUGI DLA ROLNICTWA, ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO, wyróżnienia w Konkursach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą i Miesięcznik Spółdzielczy "Tęcza Polska": LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI  POLSKIEJ, MENADŻER-SPÓŁDZIELCA, PRYMUS 2017 oraz odznaki ustanowione przez Radę i Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego RSP ZA ZASŁUGI DLA ROLNICZEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ.

 

    Oprócz Delegatów w Krajowym Zjeździe uczestniczyli goście reprezentujący m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajową Radę Spółdzielczą, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, branżowe organizacje rolnicze oraz dziennikarze.

 

    W wyniku tajnego głosowania członkami 17-osobowej Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP wybrani zostali: 

 

Zbigniew AJCHLER,

Dariusz BOROŃ,

Kazimierz CZAPIEWSKI,

Zbigniew HERZBERG,

Władysław KOŁODZIEJ,

Teresa KOŚMICKA,

Józef ŁOPUCH,

Marek MIELCAREK,

Franciszek MIŚKÓW,

Andrzej PRZEBIEROWSKI,

Bernard RADLOK,

Katarzyna STEFANIAK,

Leszek SUŁEK,

Jan SWADŹBA

Anna ŚWIERGUŁA-ZĘBALA,

Mieczysław TABISZEWSKI,

Józef WRONA.

    Wybory członków Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej przeprowadzone zostaną na pierwszym w bieżącej kadencji posiedzeniu Rady w dniu 14 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Szerszą relację z obrad VII Krajowego Zjazdu oraz podjęte na nim uchwały zamieścimy w nr 6/2017 "Biuletynu Informacyjnego".

Galeria zdjęć -

UWAGA! - PRENUMERATORZY "BIULETYNU INFORMACYJNEGO"

   Ze względu na prace związane z organizacją VII Krajowego Zjazdu Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uprzejmie informujemy, że "Biuletyn Informacyjny" nr 4-5/2017 wydany zostanie w grudniu br. Za opóźnienie serdecznie przepraszamy.

                                                                                                                                                                                       Zarząd KZR RSP

 

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2017 R.

       Europejski Bank Centralny w dniu 30 września 2017 r. ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2017 r. Kurs ten wynosi 4,3042 złotych za 1 euro i jest niższy od kursu obowiązującego w 2016 r. o 0,015 zł/1 euro. W związku z powyższym w dniu 10.10.2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2017 r.

Rozporządzenia opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod poz.:1886-1887; 1890-1891; 1893-1895 i wchodzą w życie z dniem 16.10.2017 r.

Stawki płatności bezpośrednich za 2017 r. wynoszą:

1)  jednolita płatność obszarowa (JPO) - 461,55 zł/ha (w 2016 r. - 462,05 zł/ha);

2)  stawka płatności dodatkowej - 177,02 zł/ha - płatność max. do 27 ha na gospodarstwo (w 2016 r. - 172,79 zł/ha);

3)  stawka płatności za zazielenienie - 309,77 zł/ha (w 2016 r. - 310,10 zł/ha);

4)  stawka płatności dla młodego rolnika - 214,82 zł/ha - płatna dodatkowo do 50 ha (w 2016 r. - 231,97 zł/ha);

5)  stawki płatności związane do zwierząt:

     a)  płatność do bydła - 291,03 zł/szt. - płatność do 30 szt. (w 2016 r. - 256,20 zł/ha),

     b)  płatność do krów - 371,46 zł/szt. - płatność do 30 szt. samic (w 2016 r. - 322,62 zł/ha),

     c)  płatność do owiec - 101,85 zł/szt. samicy (w 2016 r. - 111,95 zł/szt.),

     d)  płatność do kóz - 60,08 zł/szt. samicy (w 2016 r. - 68,25 zł/szt.);

6)  stawki płatności związanych do powierzchni upraw:

     a)  do chmielu - 2.198,06 zł/ha (w 2016 r. - 2.317,00 zł/ha),

     b)  do roślin strączkowych na ziarno:

       -  606,52 zł/ha - do powierzchni nie przekraczającej 75 ha,

       -  303,26 zł/ha - do powierzchni przekraczającej 75 ha;

  (w 2016 r. - płatność do roślin wysokobiałkowych - 430,49 zł/ha - tylko do 75 ha)

    c)  roślin pastewnych - 386,46 zł/ha

    d)  do ziemniaków skrobiowych - 1.163,02 zł/ha (w 2016 r. - 1.287,75 zł/ha),

    e)  do buraków cukrowych - 1.563,46 zł/ha (w 2016 r. - 1.952,25 zł/ha),

    f)  do pomidorów - 1.654,30 zł/ha (w 2016 r. - 3.074,09 zł/ha),

    g)  do truskawek - 1.118,75 zł/ha (w 2016 r. - 904,78 zł/ha),

    h)  do lnu - 374,86 zł/ha (w 2016 r. - 289,94 zł/ha),

    i)  do konopi włóknistych - 303,06 zł/ha (w 2016 r. - 547,59 zł/ha);

7)  płatności niezwiązane do tytoniu: 3,82 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia (w 2016 r. - 4,12 zł/kg) oraz 2,68 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia (w 2016 r. - 2,89 zł/kg).

      Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, płatności bezpośrednie wypłacane są w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego, tj. od 1.12.2017 do 30.06.2018 r. Niemniej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6.10.2017 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. (Dz. U. poz. 1873) rozpoczęcie wypłat płatności, w formie zaliczek nastąpi w terminie wcześniejszym, tj. od 16 października 2017 r. Przyznawane one będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju.  Zaliczki wypłacane będą w wysokości 70% stawki danej płatności bezpośredniej oraz:

-  obszaru zatwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania danej płatności albo

-  liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.

      Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada i w tym czasie do rolników w całym kraju trafi ok. 10 mld zł. Warunkiem przyznania zaliczki jest zakończenie kontroli administracyjnej, uwzględniającej także wyniki z kontroli na miejscu.

       Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2017 wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło ponad 1,342 mln rolników. Do 16 października 2017 r. Agencja naliczyła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich dla ponad 893,8 tysięcy rolników na kwotę 3,68 mld zł.

16.10.2017 r.

POSIEDZENIE RADY I ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU

     W dniu 20 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

     Tematyka posiedzenia dotyczyła głównie spraw wewnątrzorganizacyjnych i obejmowała m.in. zapoznanie się z informacją Zarządu o wynikach ekonomiczno-finansowych za 11 miesięcy br. i przewidywanym wykonaniu planu na 2016 r. Podjęto również uchwały dotyczące zwołania VII Krajowego Zjazdu Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz w sprawie zasad wyboru delegatów na VII Krajowy Zjazd Delegatów.

Pełna treść uchwały dotyczącej zwołania VII Krajowego Zjazdu Delegatów - kliknij tutaj.

Pełna treść uchwały dotyczącej zasad wyboru delegatów na VII Krajowy Zjazd - kliknij tutaj.

     Uwzględniając powyższe decyzje oraz mając na względzie potrzebę przygotowania organizacyjnego do VII Krajowego Zjazdu, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby na najbliższym posiedzeniu walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) Spółdzielni dokonać spośród członków wyboru jednego delegata na Zjazd oraz delegata rezerwowego, aby uniknąć sytuacji, że Spółdzielnia z przyczyn losowych delegata, nie będzie reprezentowana na VII Krajowym Zjeździe.

      Zwracamy przy tym uwagę, że zgodnie z przepisami art. 38 § 1 pkt 12 ustawy - Prawo spółdzielcze, wyboru delegata na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona może dokonać wyłącznie walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) Spółdzielni (a zatem - nie może to być decyzja zarządu lub rady nadzorczej / komisji rewizyjnej).

      Związki rewizyjne powinny podjąć decyzję o wyborze delegatów na VII Krajowy Zjazd na posiedzeniach swoich rad lub innych upoważnionych organów statutowych.

     O dalszych decyzjach w sprawie zwołania VII Krajowego Zjazdu Delegatów, w tym wzorach uchwał i ankietach delegatów poinformuję w oddzielnej korespondencji i na łamach "Biuletynu Informacyjnego".

W odrębnej części posiedzenia dokonano uroczystego podsumowania XVI Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2015 r. organizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Krajowego Związku Rewizyjnego RSP i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Magazynu "Tęcza Polska". W uroczystości uczestniczyli m.in.: Zbigniew Ajchler - Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu RSP Lubosina i RSP Zdrowie Izdebno (woj. wielkopolskie), Alfred Domagalski - Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej; przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego z prof. dr hab. Andrzejem Kowalskim - Dyrektorem na czele; przedstawiciele Magazynu "Tęcza Polska" oraz Prezesi Zarządów Spółdzielni wyróżnionych w XVI Edycji Rankingu RSP za 2015 r. 

Prezes Zarządu - Jacek Staciwa dokonał ogólnego podsumowania XVI Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2015 r., a mgr Marcin Adamski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawił metodologię badań rankingowych oraz wnioski wypływające z tych badań.

Laureatom pierwszych 10 miejsc wręczono puchary i listy gratulacyjne. Wyróżnienia otrzymały:

-

za I miejsce

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sadkach (woj. kujawsko-pomorskie) - puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej i list gratulacyjny od Rady i Zarządu KZR RSP;

-

za II miejsce

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gronowicach (woj. opolskie) - puchar od Rady i Zarządu KZR RSP;

-

za III miejsce

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Hopkie (woj. lubelskie) - puchar od Rady i Zarządu KZR RSP.

Za zajęcie miejsc od IV do X - pamiątkowe grawertony i listy gratulacyjne od Rady i Zarządu KZR RSP otrzymały:

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna WOLNOŚĆ Gnojewo (woj. pomorskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywiźnie (woj. opolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubosinie (woj. wielkopolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywej (woj. podlaskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gierałcicach (woj. opolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna JEDNOŚĆ Rów (woj. zachodniopomorskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Stara Kamienica (woj. dolnośląskie).

     Wręczenia pucharów i listów gratulacyjnych dokonali: prof. dr hab. Andrzej Kowalski - Dyrektor IERiGŻ-PIB, Alfred Domagalski - Prezes Zarządu KRS oraz Zygmunt Paśnik - Przewodniczący Rady i Jacek Staciwa - Prezes Zarządu Krajowego Związku.

     Wyróżnionym Spółdzielniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w następnych edycjach Rankingu RSP oraz w innych rywalizacjach krajowych i regionalnych.

Szczegółowe wyniki XVI Edycji Rankingu za 2015 r. podajemy w zakładce Ranking RSP.

Szerzej o posiedzeniu Rady i Zarządu poinformujemy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego" nr 6/2016.

21 grudnia 2016 r.

WARUNKI PRENUMERATY "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" NA 2017 R.

Informujemy, że decyzją Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP, cena prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2017 r. nie uległa zmianie i wynosi 520 zł rocznie (w tym podatek VAT 8%).

1.  W 2017 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP zamierza wydać 5-6 numerów "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" w cyklu 2-3 miesięcznym.

2.  Spółdzielnie i organizacje zrzeszone w Krajowym Związku, które opłaciły wpisowe i składki członkowskie na cały okres przynależności do Związku, w tym również za 2016 r. oraz uregulują pierwszą ratę składki za 2017 r. w wysokości określonej w uchwale Nr 271/2016 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z dnia 4.10.2016 r. (treść tej uchwały zamieszczamy w linku Członkowie KZR RSP), ale nie mniejszej niż 520 zł - w terminie do 15 lutego 2017 r. - będą otrzymywały 1 komplet "BIULETYNU INFORMACYJNEGO"  bezpłatnie.

3.  Pozostałe spółdzielnie i organizacje spółdzielcze mogą zamawiać prenumeratę "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" na zasadach pełnej odpłatności. Warunkiem uzyskania prenumeraty jest dokonanie wpłaty w wysokości 520 zł za 1 komplet w terminie do 28 lutego 2017 r. na konto Krajowego Związku Rewizyjnego RSP:

PKO Bank Polski S.A. X Oddział w Warszawie

Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128

z podaniem na przelewie (przekazie):

< Prenumerata "Biuletynu Informacyjnego" 2017 r. >

22 listopad 2016 r.

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FINANSÓW NA PISMO KZR RSP DOTYCZĄCE STOSOWANIA JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO PRZEZ ROLNICZE SPÓLDZIELNIE PRODUKCYJNE

     Jak informowaliśmy w "Biuletynie Informacyjnym" Nr 3/2016, Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP zwrócił się do Mariana Banasia - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów o wyjaśnienie obowiązku przekazywania przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne niezatrudniające pracowników do organów podatkowych danych z ksiąg podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) oraz informacji z prowadzonej ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (JPK-VAT). Treść wystąpienia zamieściliśmy w wymienionym na wstępie "Biuletynie Informacyjnym".

     Poniżej przedstawiamy, otrzymaną drogą elektroniczną odpowiedź na powyższe wystąpienie, zawierającą stanowisko Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie.

MINISTERSTWO FINANSÓW                                                        Warszawa, dnia 28 lipca 2016 r.

Departament Administracji

               Podatkowej

AP5.0723.4.2016

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie objęcia obowiązkiem przekazywania przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne danych z ksiąg podatkowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, Departament Administracji Podatkowej uprzejmie przekazuje poniższe stanowisko.

Treść art. 82 ust. 1b oraz art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej jednoznacznie wskazuje, iż każdy podmiot, który prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych zobowiązany jest do przekazywania w formie JPK:

  •            bez wezwania, informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług,
  •           na żądanie organów podatkowych ksiąg podatkowych lub ich części oraz dowodów księgowych.

Powyższe oznacza, że obowiązki związane z JPK dotyczą również rolniczych spółdzielni produkcyjnych pod warunkiem prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych.

Natomiast ustalenie daty, od której powstają po stronie rolniczych spółdzielni produkcyjnych w/w obowiązki winno nastąpić w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (w brzmieniu nadanym art. 4 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw) oraz wskazówki zawarte w wydanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z 20 czerwca 2016 r. sygn. PK4.8012.55.2016. Stopniowe wprowadzanie obowiązków związanych z JPK bazuje na kryteriach wielości danego podmiotu i rozmiaru jego działalności. Kryteria te zostały określone przez powiązanie z zatrudnieniem średniorocznym oraz rocznym obrotem netto, o których mowa w art. 104-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W w/w interpretacji ogólnej Minister Finansów wskazał, iż wykładnia celowościowa i systemowa nakazuje odpowiednio stosować te same kryteria wdrożenia obowiązków także do podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy. Brak statusu przedsiębiorcy nie czyni bowiem niemożliwym lub bezprzedmiotowym ustalenie wielkości średniorocznego zatrudnienia oraz rocznego obrotu netto. Podkreślić należy, że w przypadku podmiotów niebędących przedsiębiorcami odwołanie do definicji mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy ma jedynie znaczenie pomocnicze. Nie oznacza bezpośredniego stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale odpowiednie zastosowanie wskazanych w niej kryteriów zmierzających do oceny wielkości i rozmiaru działalności podmiotu. Jeżeli zatem rolnicze spółdzielnie produkcyjne nie zatrudniają pracowników, należy przyjąć, że średnioroczne zatrudnienie nie przekracza progów określonych w odniesieniu do tego kryterium dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. W takim przypadku decydujący dla ustalenia statusu spółdzielni będzie rozmiar działalności - roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu. Powyższe będzie miało decydujące znaczenie dla zastosowania przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne okresów przejściowych przewidzianych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

                                                                                                          DYREKTOR

                                                                                                /-/ Tomasz Mariusz Strąk

     Z powyższych wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że przy ustalaniu terminu wdrożenia obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK i JPK-VAT) przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne, w których w dwóch ostatnich latach obrotowych (tj. 2014 i 2015) nie zatrudniano pracowników (w rozumieniu Kodeksu pracy) należy uwzględniać rozmiar działalności danej spółdzielni, tj. roczny obrót netto lub sumę aktywów bilansu. Te kryteria decydować będą o zaliczeniu spółdzielni do danej kategorii przedsiębiorców (mikro-, mały lub średni) i w konsekwencji - o terminie stosowania JPK i JPK-VAT.

       W celu ustalenia wartości w/w wskaźników finansowych należy stosować przeliczenie podanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej kwot wyrażonych w euro według następujących kursów NBP:

- tabela nr 252/A/NBP/2014 z 31.12.2014 r. - 4,2623 zł;

- tabela nr 254/A/NBP/2015 z 31.12.2015 r. - 4,2615 zł.

W związku z powyższym poszczególne limity wynoszą:

  • dla mikroprzedsiębiorcy:

   -  roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu - 2 mln euro, czyli 2014 r. - 8.524.600 zł,           2015 r. - 8.523.000 zł.

   Termin wdrożenia JPK-VAT - 1.01.2018 r.; JPK - 1.07.2018 r.;

  •  dla małego przedsiębiorcy:

   -  roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu - 10 mln euro, czyli 2014 r. - 42.623.000 zł;          2015 r. - 42.615.000 zł.

   Termin wdrożenia JPK-VAT - 1.01.2017 r.; JPK - 1.07.2018 r.;

  •  dla średniego przedsiębiorcy:

   -  roczny obrót netto - 50 mln euro, czyli 2014 r. - 213.115.000 zł; 2015 r. - 213.075.000 zł.

   -  suma aktywów bilansu - 43 mln euro, czyli 2014 r. - 183.278.900 zł; 2015 r. - 183.244.500 zł.

   Termin wdrożenia JPK-VAT - 1.01.2017 r.; JPK - 1.07.2018 r.

       Szersze omówienie problemów związanych ze stosowaniem JPK i JPK-VAT w RSP przewidujemy w trakcie spotkań szkoleniowych organizowanych przez KZR RSP we wrześniu i październiku br.

28 lipca 2016 r.

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU I RADY KRAJOWEGO ZWIĄZKU

     Informujemy, że od dnia 3 kwietnia 2014 nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu i Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

     Obowiązki Prezesa Zarządu sprawuje Jacek STACIWA - dotychczasowy Członek Zarządu, a Wiceprezesa Zarządu - Władysław KOŁODZIEJ, dotychczasowy  Sekretarz Rady. Zastępcą Prezesa Zarządu, jak dotychczas jest Zdzisław MENDAK.   

     W związku z powołaniem Władysława Kołodzieja na funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowego Związku i złożoną rezygnacją, wygaszono jego mandat członka Rady.

     Zgodnie ze statutem w skład Rady wszedł Marian MATEJCZUK, delegat Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Katowicach, który w wyborach Rady, dokonanych na VI Krajowym Zjeździe Delegatów Członków KZRRSP w dniu 27 listopada 2013 r. uzyskał największą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli do Rady.

     Powyższe zmiany nastąpiły na posiedzeniu Rady w dniu 26 marca 2014 r., w wyniku złożonej przez Krzysztofa Kokoszkiewicza rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu KZRRSP.

     Szerszą informację o dokonanych zmianach w składach osobowych Zarządu, Rady, Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej zamieścimy w najbliższym "Biuletynie Informacyjnym" Nr 1-2/2014.

 

Zwiększony zakres kontroli wymogów wzajemnej zgodności

    Dotychczas polscy producenci rolni, w ramach "Zasad wzajemnej zgodności" (Cross compliance) zobowiązani byli do przestrzegania: od 1 stycznia 2009 r., wymogów z obszaru A - związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz identyfikacją i rejestracją zwierząt; od 1 stycznia 2011 r., z obszaru B - dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt oraz zdrowotności roślin. Natomiast od 1 stycznia 2013 r. w Polsce obowiązują również zasady wzajemnej zgodności dotyczące obszaru C, czyli dbania o tzw. dobrostan zwierząt i obejmują posiadaczy wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, takich, jak: koniowate - koń i osioł; bydło - bydło domowe i bawoły; jeleniowate - jeleń szlachetny, jeleń sika i daniel utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej; świnie, owce, kozy, drób: kura, kaczka, kaczka piżmowa, gęś, gęś garbonosa, indyk, przepiórka japońska, perlica oraz utrzymywany w warunkach fermowych - struś; zwierzęta futerkowe - lis pospolity, lis polarny, norka amerykańska, tchórz, jenot, nutria, szynszyl i królik, utrzymywanych w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego.

czytaj więcej

Wpłaty na PFRON nie dotyczą członków RSP

     W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowego Związku, czy słusznie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzywa rolnicze spółdzielnie produkcyjne do dokonywania wpłat na PFRON wyjaśniamy, co następuje:

     Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; Nr 171, poz. 1016; Nr 209, poz. 1243 i 1244; Nr 291, poz. 1701 oraz z 2012 r. poz. 986), do dokonywania wpłat na PFRON zobowiązany jest pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

     Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie pracodawców, którymi są zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy - jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one pracowników.

     W związku z tym, obowiązku dokonywania wpłat na PFRON nie mają te rolnicze spółdzielnie produkcyjne, w których pracę wykonują wyłącznie członkowie i ich domownicy oraz kandydaci na członków.

czytaj więcej

archiwum aktualności