English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

Ustawa - Prawo spółdzielcze (3)

USTAWA
z dnia 16 września 1982 r.

Prawo spółdzielcze

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 648).

Stan prawny na 8 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej obwieszczeniem z dnia 19 marca 2021 r. ogłosił jednolity tekst ustawy — Prawo spółdzielcze, które opublikowano w Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2021 r. pod poz. 648.

Pełny aktualny tekst ustawy w formacie PDF znajduje się tutaj.

About Us

Purposes and tasks of the KZR RSP, Members of the Council, Members of the Board

Documents

Statutes, programmes of activities, model resolutions and declarations

Members

How to become a member of the KZR RSP, resolutions, regulations, list of members of the KZR RSP

Lustration

Resolutions of the general assembly of the CSRC, Code of Ethics of the Lustrator

Publications

Information on the Information Bulletin, tables of contents, other publications

Regulations

Acts, regulations, implementing provisions