English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 1-2/2013 (2)

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Nowi członkowie Krajowego Związku
 2. Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku
 3. V Kongres Spółdzielczości - przyjęte dokumenty
 4. Wybór delegatów na VI Krajowy Zjazd
 5. Spotkania, narady
 6. Podsumowanie wyników Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Rolnych za 2011 r.
 7. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Nowa ustawa o nasiennictwie i jej pierwsze przepisy wykonawcze
 2. Zmiana ustawy o płatnościach bezpośrednich za 2013 r.
 3. Nowy Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Wyjaśnienia dotyczące niektórych nowych przepisów o podatku VAT
 2. Nowe przepisy o kasach rejestrujących
 3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 r.
 4. Nowe przepisy o podróżach krajowych i zagranicznych
 5. Zasady ustalania składki wypadkowej na rok 2013/2014 - bez zmian
 6. Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych
 7. Waloryzacja świadczeń oraz nowe wskaźniki dla celów emerytalnych i ubezpieczeniowych
 8. RSP nie muszą już prowadzić ewidencji wyrobów węglowych
 9. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych w II kwartale 2013 r.
 10. Kolejne obniżki odsetek od zaległości podatkowych
 11. Rachunkowość w RSP
 • Końcowe prace związane z rozliczeniem 2012 r.
 • Zasady korygowania błędów w zapisach księgowych
 • Ogólne zasady ewidencji kredytów i prowizji bankowych
 • Wewnętrzne zasady rachunkowości i ich zmiany według Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7
 • Ewidencja dokumentów kosztowych i faktur zakupu towarów handlowych
 • Stosowanie faktoringu w praktyce gospodarczej
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Wymogi wzajemnej zgodności dotyczące dobrostanu zwierząt - obowiązujące od 1,01,2013 r.
  2. Zmienione oprocentowanie preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych
  3. Zmiany w przepisach dotyczących PROW 2007-2013
  4. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spóldzielnie rolnicze w Niemczech

  OFERTY