English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 1-2/2020 (2)

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Posiedzenie Rady Krajowego Związku
 2. Ranking Najlepszych Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w 2018 r.                   
 3. XX Edycja Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w 2020 r.
 4. Wspólne wystąpienia organizacji rolniczych i przetwórstwa rolnego do Rządu RP o podjęcie działań pomocowych           
 5. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej 

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Zmiany w Prawie spółdzielczym - w związku z epidemią COVID-19
 2. Wolne od GMO - nowe przepisy dotyczące znakowania żywności i pasz
 3. Zmiany organizacyjne w składzie Rady Ministrów i kierownictwie MRiRW           

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. Zmiany w przepisach podatkowych w związku z epidemią CIVID-19
 2. Kolejna nowelizacja przepisów w ustawach o CIT, PIT i Ordynacji podatkowej
 3. Wsparcie finansowe przedsiębiorców ze strony ZUS
 4. Pomoc finansowa dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej PFR
 5. Starania o umożliwienie uzyskania subwencji z PFR przez wszystkie RSP
 6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 r.
 7. Waloryzacja świadczeń oraz nowe wskaźniki dla celów emerytalnych i ubezpieczeniowych
 8. Wysokość składki wypadkowej na rok 2020/2021 - bez zmian
 9. Wyższe kwot zasiłków dla bezrobotnych od 1.06.2020 r.
 10. Zmniejszenie podatku PIT od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2020 r.
 11. Obniżenie stóp procentowych NBP
 12. Rachunkowość w RSP
 • Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych za 2019 r.
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Minister Rolnictwa odpowiada na postulaty zgłoszone przez organizacje rolnicze i przetwórcze
  2. Rozporządzenie Komisji Europejskiej regulujące zasady interwencji rynkowych w związku z COVID-19
  3. Dobrostan zwierząt - nowe działania PROW 2014-2020
  4. Kredyty preferencyjne ARiMR
  5. Wydłużenie terminów składania wniosków o dopłaty bezpośrednie do 15 czerwca 2020 r.
  6. Dopłaty do materiału siewnego