Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

RADA WYBRAŁA PREZESA ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU

W dniu 22 stycznia 2020 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.
   Tematyka posiedzenia dotyczyła spraw wewnątrzorganizacyjnych.
   Na funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP, z dniem 1 lutego 2020 r. , Rada wybrała w głosowaniu tajnym Krzysztofa Jacka KOKOSZKIEWICZA, pełniącego ostatnio funkcję Doradcy Zarządu Krajowego Związku.
   Rada podjęła również m.in. uchwałę w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek za 2020 r., utrzymując w niej zasady obowiązujące w 2019 r.
   Pełna treść uchwały Nr 324/2020 - kliknij tutaj