Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Dotacje

Tytuł zadania:

Wsparcie rozwoju stowarzyszenia Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

Opis zadania:

Kluczowymi założeniami zadania Wsparcie rozwoju stowarzyszenia KZRRSP są:

  • wzmocnienie stowarzyszenia KZRRSP w strategicznym rozwoju instytucjonalnym i prowadzonych działaniach statutowych,
  • zwiększenie wpływu stowarzyszenia KZRRSP na środowisko rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz wzbudzenie aktywności w obszarze popularyzacji i upowszechniania idei spółdzielczości rolniczej.

Głównym celem zadania jest wsparcie rozwoju stowarzyszenia KZRRSP w celu wzmocnienia potencjału organizacyjnego i zwiększonej skuteczności realizacji celów statutowych.

Działania jakie będą podjęte w ramach realizacji zadania to:

  1. Opracowanie lub aktualizacja strategii rozwoju organizacji,
  2. Wsparcie działalności wydawniczej "Biuletynu Informacyjnego" oraz rozwinięcie działalności promocyjnej i upowszechnieniowej,
  3. Zwiększenie atrakcyjności oferty i zakresu tematyki szkoleniowej,
  4. Podniesienie jakości pracy stowarzyszenia KZRRSP.