Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Nowoczesne metody hodowli gwarantem opłacalności produkcji trzody chlewnej

Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego

Geny, pasza, środowisko – co decyduje o sukcesie?

Nowoczesne metody hodowli gwarantem opłacalności produkcji trzody chlewnej

Zrównoważona produkcja trzody chlewnej

Trendy w produkcji świń