Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

ZWOŁANO VII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW CZŁONKÓW KZR RSP

Jak już informowaliśmy na naszej stronie internetowej oraz w "Biuletynie Informacyjnym" nr 6/2016 na IV kwartał 2017 r. zwołany został VII Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

  

    Uwzględniając powyższe decyzje oraz mając na względzie potrzebę przygotowania organizacyjnego do VII Krajowego Zjazdu, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby w porządku obrad walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) Spółdzielni wstawić punkt dotyczący wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd. Jednocześnie sugerujemy aby Walne Zgromadzenia w spółdzielniach wybrały po 2 delegatów, a nie po jednym. Pozwoli to na udział przedstawiciela spółdzielni w VII Krajowym Zjeździe w sytuacji, gdy wybrany delegat nie będzie mógł wziąć udziału w Zjeździe z przyczyn obiektywnych.

    Zwracamy przy tym uwagę, że zgodnie z przepisami art. 38 § 1 pkt 12 ustawy - Prawo spółdzielcze, wyboru delegata na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona może dokonać wyłącznie walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) Spółdzielni (a zatem - nie może to być decyzja zarządu lub rady nadzorczej / komisji rewizyjnej).

    Związki rewizyjne powinny podjąć decyzję o wyborze delegatów na VII Krajowy Zjazd na posiedzeniach swoich rad nadzorczych lub innych upoważnionych organów statutowych.

 

    Treść powyższych uchwał Rady Krajowego Związku i wzory ww. dokumentów zamieściliśmy także w "Biuletynie Informacyjnym" nr 6/2016.

    O dalszych decyzjach w sprawie zwołania VII Krajowego Zjazdu Delegatów poinformujemy w oddzielnej korespondencji, podczas szkoleń kadry kierowniczej RSP i na łamach "Biuletynu Informacyjnego".