Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO w 2010 r.

Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z 9.01.2020 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznawanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 46) zmienił termin składania wniosków w powyższej sprawie.

      W 2020 r. wnioski o dopłaty do materiału siewnego składa się w terminie od 25 maja do 25 czerwca br. (w poprzednich latach wnioski te były składane od 15 stycznia do 25 czerwca danego roku).

      Nie uległ zmianie termin wypłaty należnej dopłaty, tj. w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji ARiMR o przyznaniu dopłaty.