Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

WARUNKI PRENUMERATY "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" NA 2020 R.

Cena prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2020 r. nie uległa zmianie i wynosi 520 zł rocznie (w tym podatek VAT 8%). Pozostałe warunki prenumeraty przedstawiamy poniżej.

  1. W 2020 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP zamierza wydać 4 numery"BIULETYNU INFORMACYJNEGO" w cyklu kwartalnym.
  2. Spółdzielnie i organizacje zrzeszone w Krajowym Związku, które opłaciły wpisowe i składki członkowskie na cały okres przynależności do Związku w tym również za 2019 r. oraz uregulują pierwszą ratę składki za 2020 r. w wysokości określonej w uchwale Nr 324/2020 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z dnia 22.01.2020 r. (treść tej uchwały zamieściliśmy w  na stronie internetowej w zakładce "Członkowie") - w terminie do 15 lutego 2020 r.  - będą otrzymywały 1 komplet "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" bezpłatnie.
  3. Pozostałe spółdzielnie i organizacje spółdzielcze mogą zamawiać prenumeratę "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" na zasadach pełnej odpłatności. Warunkiem uzyskania prenumeraty jest dokonanie wpłaty w wysokości 520 zł za 1 komplet w terminie do 29 lutego 2020 r. na konto Krajowego Związku Rewizyjnego RSP:

PKO Bank Polski S.A. X/O w Warszawie

Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128

z podaniem na przelewie:

 <Prenumerata "Biuletynu Informacyjnego" 2020 r.>

oraz dokładnej nazwy i adresu pocztowego odbiorcy (kod pocztowy, województwo).

Prenumeratorzy, po dokonaniu wpłaty składek lub opłaty za prenumeratę, otrzymają z Krajowego Związku faktury z potwierdzeniem dokonanej wpłaty i przyjęcia zamówienia.