Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

VII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW CZŁONKÓW KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH ZAKOŃCZYŁ OBRADY

 

W dniu 30 listopada 2017 r. w Warszawie obradował VII Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

    Głównym celem Krajowego Zjazdu, w którym uczestniczyło 79 delegatów reprezentujących 70 spółdzielni i regionalnych związków rewizyjnych (tj. 56,45% ogólnej liczby jednostek zrzeszonych w Krajowym Związku), było podsumowanie działalności Krajowego Związku w latach 2013-2016 oraz wybór członków Rady na następną kadencję. Obrady Zjazdu zbiegły się z 25-leciem funkcjonowania Krajowego Związku.

    Przyjęto również "Program działania Krajowego Związku Rewizyjnego RSP w latach 2017-2020" - kliknij tutaj.

    Grupie wyróżniających się Spółdzielcom wręczono odznaki ZA ZASŁUGI DLA ROLNICTWA, ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO, wyróżnienia w Konkursach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą i Miesięcznik Spółdzielczy "Tęcza Polska": LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI  POLSKIEJ, MENADŻER-SPÓŁDZIELCA, PRYMUS 2017 oraz odznaki ustanowione przez Radę i Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego RSP ZA ZASŁUGI DLA ROLNICZEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ.

 

    Oprócz Delegatów w Krajowym Zjeździe uczestniczyli goście reprezentujący m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajową Radę Spółdzielczą, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, branżowe organizacje rolnicze oraz dziennikarze.

 

    W wyniku tajnego głosowania członkami 17-osobowej Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP wybrani zostali: 

 

Zbigniew AJCHLER,

Dariusz BOROŃ,

Kazimierz CZAPIEWSKI,

Zbigniew HERZBERG,

Władysław KOŁODZIEJ,

Teresa KOŚMICKA,

Józef ŁOPUCH,

Marek MIELCAREK,

Franciszek MIŚKÓW,

Andrzej PRZEBIEROWSKI,

Bernard RADLOK,

Katarzyna STEFANIAK,

Leszek SUŁEK,

Jan SWADŹBA

Anna ŚWIERGUŁA-ZĘBALA,

Mieczysław TABISZEWSKI,

Józef WRONA.

    Wybory członków Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej przeprowadzone zostaną na pierwszym w bieżącej kadencji posiedzeniu Rady w dniu 14 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Szerszą relację z obrad VII Krajowego Zjazdu oraz podjęte na nim uchwały zamieścimy w nr 6/2017 "Biuletynu Informacyjnego".