Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

TARCZA FINANSOWA PFR - WAŻNE INFORMACJE

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Krajowego Związku przez spółdzielnie zainteresowane uzyskaniem subwencji w ramach tzw. Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju informujemy, że na stronie internetowej pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-wazne.html zostały zamieszczone następujące materiały:

  • - regulamin programuTarcza Finansowa PFR dla MMPŚ,
  • - przewodnik po programie dla MMPŚ,
  • - instrukcja dotycząca określenia liczby pracowników w celu ustalania wysokości subwencji,
  • - informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,
  • - informacja UOKiK na temat zasad kumulacji pomocy udzielanej przez PFR z innymi rodzajami pomocy,
  • - informacja ZUS na temat postępowania w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS,
  • - informacja ZUS dotycząca danych, jakie ZUS przekazał do PFR w celu weryfikacji wniosku o udzielenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej.

   Ponadto w dniu 8.05.2020 r. PFR zamieścił na swojej stronie informację na temat uruchomienia procedury odwoławczej Tarczy Finansowej PFR dla firm, które otrzymały już subwencje, ale w kwocie niższej niż wnioskowana.
   Spółdzielnie zainteresowane pomocą w ramach Tarczy Finansowej zachęcamy do bieżącego śledzenia materiałów zamieszczonych na stronie internetowej PFR, gdyż jest to jedyne źródło aktualnych informacji na ten temat.