Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

SZKOLENIE DOKSZTAŁCAJĄCE DLA LUSTRATORÓW 2019

Realizując postanowienia zawarte w uchwale Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora (Monitor Spółdzielczy z 2018 r. Nr 6 poz. 38), a także działając zgodnie z przyjętym trybem dokształcania lustratorów w latach 2019-2020, uprzejmie informujemy, że Krajowy Związek Rewizyjny RSP, we współpracy z Regionalnymi Związkami Rewizyjnymi RSP organizuje w dniach 22-23 października 2019 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Warszawie-Miedzeszynie, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa okresowe szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe lustratorów.

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia, spraw organizacyjnych i odpłatności za ww. szkolenie zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych związków spółdzielczych i lustratorów współpracujących z Krajowym Związkiem Rewizyjnym RSP - drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!