Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

SZKOLENIE DOKSZTAŁCAJĄCE DLA LUSTRATORÓW 2018

Realizując postanowienia zawarte w uchwale Nr 11/2012 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 20.03.2012 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora, uprzejmie informujemy, że Krajowy Związek Rewizyjny RSP, we współpracy z Regionalnymi Związkami Rewizyjnymi RSP organizuje w dniach 23-24 października 2018 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS "SCh" w Warszawie-Miedzeszynie, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa okresowe szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe lustratorów.

   Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia, spraw organizacyjnych i odpłatności za ww. szkolenie zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych związków spółdzielczych i lustratorów współpracujących z Krajowym Związkiem Rewizyjnym RSP, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!