Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2020 R. ORAZ ZALICZKI NA TE PŁATNOŚCI

30 września 2020 r. Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2020 r. Kurs ten wynosi 4,5462 złotych za 1 euro i jest wyższy od kursu obowiązującego w 2019 r. o 0,1680 zł/1 euro.

W związku z powyższym w dniu 14.10.2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2020 r.

Rozporządzenia opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz.: 1798, 1803, 1806 oraz 1810-1813 i weszły w życie w dniu 16.10.2020 r.

Więcej informacji (PDF)