Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

SPORZĄDZENIE ZEZNANIA CIT-8 ZA 2019 R. - DO 31.05.2020 R.

Informujemy, że Minister Finansów w rozporządzeniu z 27.03.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 542) zarządził przedłużenie do 31.05.2020 r. terminu do:

  • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) za 2019 r. (CIT-8);
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w ww. zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku 2019 r.