Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP W II PÓŁROCZU 2017 R.

Zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na II półrocze 2017 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje we wrześniu i październiku br. kolejne 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:

  • 5-7.09.2017 r. - w Hotelu "Wodnik" w Ustroniu Morskim, ul. Kościuszki 5, 78-111 Ustronie Morskie (woj. zachodniopomorskie);

  • 19-21.09.2017 r. - w Hotelu "Ostaniec" w Podlesicach, Podlesice 82, 42-425 Kroczyce (woj. śląskie) - Jura Krakowsko-Częstochowska;

  • 10-12.10.2017 r. - w Hotelu "Polanica Resort & Spa" w Polanicy Zdroju, ul. Górska 2, 57-320 Polanica Zdrój (woj. dolnośląskie).
    

   Szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego, spraw organizacyjnych i odpłatności za ww. seminaria zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

    

   Szkolenie dokształcające dla lustratorów

    

   Realizując postanowienia uchwały Nr 11/2012 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z 20.03.2012 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora (Monitor Spółdzielczy Nr 2 poz. 10; z 2014 r. Nr 6, poz. 27), Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje szkolenie dokształcające dla lustratorów współpracujących z Krajowym Związkiem oraz związkami regionalnymi, które zrzeszają rolnicze spółdzielnie produkcyjne.

    

   Szkolenie odbędzie się w dniach 24 - 25 października 2017 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Warszawie - Miedzeszynie, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa.

    

   Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia, spraw organizacyjnych i odpłatności za ww. szkolenie zostaną przesłane bezpośrednio do Lustratorów i związków spółdzielczych, tak jak dotychczas - drogą pocztową.

   ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH!