Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

POSIEDZENIE RADY I ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP 18.12.2018

 

W dniu 18.12.2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

    Tematyka posiedzenia dotyczyła głównie spraw wewnątrzorganizacyjnych i obejmowała m.in. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek członkowskich za 2019 r., zapoznanie się z informacją Zarządu o wynikach ekonomiczno-finansowych za 11 miesięcy br. i przewidywanym wykonaniu planu na koniec 2018 r. Rozpatrzono także pismo Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie przystąpienia do COGECA, a także propozycję przystąpienia Krajowego Związku do zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Federacją Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych a Polskim Towarzystwem Rolniczym.

Dokonano również podsumowania XVIII Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w 2017 r.

    W pierwszej części posiedzenia, poświęconej sprawom wewnątrzorganizacyjnym podjęto m.in. uchwałę w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek za 2019 r.

    Rada postanowiła podnieść składki o 10% w stosunku do wysokości obowiązującej w latach 2013-2018.

Pełna treść uchwały nr 310/2018 dotycząca składek na 2019 r. - kliknij tutaj

    W dalszej części posiedzenia rozpatrzono pismo Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie przystąpienia do COGECA.

Członkowie Rady i Zarządu przyjęli w tej sprawie stanowisko, które jest dostępne - tutaj

    Rozpatrzono również propozycję przystąpienia Krajowego Związku Rewizyjnego RSP do porozumienia zawartego między Federacją Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych a Polskim Towarzystwem Rolniczym.

    Członkowie Rady opowiedzieli się za potrzebą kontynuowania współpracy z ww. organizacjami i przygotowaniem oddzielnego projektu porozumienia celem podpisania jego w 2019 r.

    W końcowej części posiedzenia Członkowie Rady zapoznali się także z informacją Zarządu o wynikach ekonomiczno-finansowych za 11 miesięcy br. i przewidywanym wykonaniu planu na koniec 2018 r.

W odrębnej części posiedzenia dokonano uroczystego podsumowania XVIII Edycji Rankingu ,,100 najlepszych Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w 2017 r." organizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Krajowego Związku Rewizyjnego RSP i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Miesięcznika Spółdzielczego "Tęcza Polska". W uroczystości uczestniczyli m.in.: Zbigniew AJCHLER - Poseł na Sejm RP, członek Rady Krajowego Związku, Prezes Zarządu RSP Lubosina i RSP Zdrowie Izdebno (woj. wielkopolskie); Mieczysław GRODZKI - Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej; przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego z prof. dr hab. Andrzejem KOWALSKIM - Dyrektorem Instytutu na czele; przedstawiciele Miesięcznika "Tęcza Polska" oraz przedstawiciele Spółdzielni wyróżnionych w XVIII Edycji Rankingu RSP za 2017 r. 

Prezes Zarządu - Jacek Staciwa dokonał ogólnego podsumowania XVIII Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2017 r., a mgr inż. Marcin Adamski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawił metodologię badań rankingowych oraz wnioski wypływające z tych badań.

Laureatom pierwszych 10 miejsc wręczono puchary i listy gratulacyjne. Wyróżnienia otrzymały:

- za I miejsce -            Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubosinie (woj. wielkopolskie) - puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej;

- za II miejsce -           Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Hopkie (woj. lubelskie) - puchar od Rady i Zarządu KZR RSP;

- za III miejsce -         Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Bądecz (woj. wielkopolskie) - puchar od Rady i Zarządu KZR RSP.

    Za zajęcie miejsc od IV do X - pamiątkowe grawertony i listy gratulacyjne od Rady i Zarządu KZR RSP otrzymały:

-  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywej (woj. podlaskie),

-  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Dorożki (woj. podlaskie),

-  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gierałcicach (woj. opolskie),

-  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wietlin III (woj. podkarpackie),

-  Spółdzielnia Produkcji Rolniczej Żurawce II (woj. lubelskie),

-  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna WOLNOŚĆ Gnojewo (woj. pomorskie),

-  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kazin (woj. kujawsko-pomorskie).

    Wręczenia pucharów i listów gratulacyjnych dokonali: prof. dr hab. Andrzej KOWALSKI - IERiGŻ-PIB, dr Mieczysław GRODZKI - Prezes Zarządu KRS oraz Andrzej PRZEBIEROWSKI - Przewodniczący Rady i Jacek STACIWA - Prezes Zarządu Krajowego Związku.

    Wyróżnionym Spółdzielniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w następnych edycjach Rankingu RSP oraz w innych rywalizacjach krajowych i regionalnych.

    Szczegółowe wyniki XVIII Edycji Rankingu za 2017 r. podajemy w zakładce Ranking RSP.

   Szerzej o posiedzeniu Rady i Zarządu poinformujemy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego" nr 6/2018.