Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku 20.12.2016

 

W dniu 20 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

     Tematyka posiedzenia dotyczyła głównie spraw wewnątrzorganizacyjnych i obejmowała m.in. zapoznanie się z informacją Zarządu o wynikach ekonomiczno-finansowych za 11 miesięcy br. i przewidywanym wykonaniu planu na 2016 r. Podjęto również uchwały dotyczące zwołania VII Krajowego Zjazdu Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz w sprawie zasad wyboru delegatów na VII Krajowy Zjazd Delegatów.

Pełna treść uchwały dotyczącej zwołania VII Krajowego Zjazdu Delegatów - kliknij tutaj.

Pełna treść uchwały dotyczącej zasad wyboru delegatów na VII Krajowy Zjazd - kliknij tutaj.

     Uwzględniając powyższe decyzje oraz mając na względzie potrzebę przygotowania organizacyjnego do VII Krajowego Zjazdu, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby na najbliższym posiedzeniu walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) Spółdzielni dokonać spośród członków wyboru jednego delegata na Zjazd oraz delegata rezerwowego, aby uniknąć sytuacji, że Spółdzielnia z przyczyn losowych delegata, nie będzie reprezentowana na VII Krajowym Zjeździe.

      Zwracamy przy tym uwagę, że zgodnie z przepisami art. 38 § 1 pkt 12 ustawy - Prawo spółdzielcze, wyboru delegata na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona może dokonać wyłącznie walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) Spółdzielni (a zatem - nie może to być decyzja zarządu lub rady nadzorczej / komisji rewizyjnej).

      Związki rewizyjne powinny podjąć decyzję o wyborze delegatów na VII Krajowy Zjazd na posiedzeniach swoich rad lub innych upoważnionych organów statutowych.

     O dalszych decyzjach w sprawie zwołania VII Krajowego Zjazdu Delegatów, w tym wzorach uchwał i ankietach delegatów poinformuję w oddzielnej korespondencji i na łamach "Biuletynu Informacyjnego".

W odrębnej części posiedzenia dokonano uroczystego podsumowania XVI Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2015 r. organizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Krajowego Związku Rewizyjnego RSP i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Magazynu "Tęcza Polska". W uroczystości uczestniczyli m.in.: Zbigniew Ajchler - Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu RSP Lubosina i RSP Zdrowie Izdebno (woj. wielkopolskie), Alfred Domagalski - Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej; przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego z prof. dr hab. Andrzejem Kowalskim - Dyrektorem na czele; przedstawiciele Magazynu "Tęcza Polska" oraz Prezesi Zarządów Spółdzielni wyróżnionych w XVI Edycji Rankingu RSP za 2015 r. 

Prezes Zarządu - Jacek Staciwa dokonał ogólnego podsumowania XVI Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2015 r., a mgr Marcin Adamski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawił metodologię badań rankingowych oraz wnioski wypływające z tych badań.

Laureatom pierwszych 10 miejsc wręczono puchary i listy gratulacyjne. Wyróżnienia otrzymały:

-

za I miejsce

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sadkach (woj. kujawsko-pomorskie) - puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej i list gratulacyjny od Rady i Zarządu KZR RSP;

-

za II miejsce

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gronowicach (woj. opolskie) - puchar od Rady i Zarządu KZR RSP;

-

za III miejsce

-

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Hopkie (woj. lubelskie) - puchar od Rady i Zarządu KZR RSP.

Za zajęcie miejsc od IV do X - pamiątkowe grawertony i listy gratulacyjne od Rady i Zarządu KZR RSP otrzymały:

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna WOLNOŚĆ Gnojewo (woj. pomorskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywiźnie (woj. opolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubosinie (woj. wielkopolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywej (woj. podlaskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gierałcicach (woj. opolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna JEDNOŚĆ Rów (woj. zachodniopomorskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Stara Kamienica (woj. dolnośląskie).

     Wręczenia pucharów i listów gratulacyjnych dokonali: prof. dr hab. Andrzej Kowalski - Dyrektor IERiGŻ-PIB, Alfred Domagalski - Prezes Zarządu KRS oraz Zygmunt Paśnik - Przewodniczący Rady i Jacek Staciwa - Prezes Zarządu Krajowego Związku.

     Wyróżnionym Spółdzielniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w następnych edycjach Rankingu RSP oraz w innych rywalizacjach krajowych i regionalnych.

Szczegółowe wyniki XVI Edycji Rankingu za 2015 r. podajemy w zakładce Ranking RSP.

Szerzej o posiedzeniu Rady i Zarządu poinformujemy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego" nr 6/2016.