Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

OFERTA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH KRAJOWEGO ZWIĄZKU

Informujemy, że Krajowy Związek Rewizyjny RSP dysponuje następującymi materiałami przydatnymi w bieżącej działalności spółdzielni:

  1. Projekt statutu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (zawiera przykładowe statuty z Radą Nadzorczą / Komisją Rewizyjną i bez Rady Nadzorczej / Komisji Rewizyjnej),
  2. Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem organów statutowych Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (zawiera przykładowe regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej),
  3. Instrukcja w sprawie postępowania rolniczej spółdzielni produkcyjnej przy wykluczaniu i wykreślaniu członków oraz innych powodów ustania członkostwa,
  4. Dochodzenie roszczeń o zapłatę należności w postępowaniach uproszczonym i upominawczym wraz z podstawowymi zagadnieniami z zakresu postępowania egzekucyjnego.
  5. Nowe zasady ochrony danych osobowych (RODO) i wdrożenie ich w Rolniczych Spółdzielniach produkcyjnych (zawiera Politykę przetwarzania danych osobowych w RSP oraz wzory dokumentów).  
  6. Stosowanie przepisów Kodeksu pracy do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz Organizacja i przebieg Walnego Zgromadzenia  w praktyce rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Cena powyższych materiałów wynosi 60 zł/szt. (z VAT i kosztami wysyłki).

Osoby zainteresowane nabyciem ww. materiałów prosimy o składanie do Krajowego Związku Rewizyjnego RSP zamówienia drogą pocztową lub elektroniczną na adres: kzrrsp@kzrrsp.pl z podaniem tytułu materiału i ilości zamawianych egzemplarzy oraz danych niezbędnych do sporządzenia faktury, którą otrzymacie Państwo wraz z materiałem.