Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

NOWY JPK_VAT OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Jak informowaliśmy w "Biuletynie Informacyjnym KZR RSP" Nr 1-2/2020, ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1086), zwaną "Tarczą 4.0", wprowadzono przepisy o przedłużeniu terminu obowiązkowego stosowania w rozliczeniu podatku VAT nowego JPK_V7K (lub JPK_V7M).

W art. 72 ww. ustawy wprowadzającym zmiany do ustawy o podatku VAT określono, że termin wdrożenia nowego JPK_VAT wydłużono o 3 miesiące, tj. od dnia 1 października 2020 r.(dotychczas termin ten był określony na dzień 1 lipca br.).