Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM

Informujemy, że Prezes ARiMR ogłosił nabór wniosków (27 luty - 27 marca 2020 r.) w ramach "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" finansowanego z PROW 2014-2020.

O wsparcie mogą  ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi, jeżeli wykonują działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Preferowanymi podmiotami w tym wsparciu są m.in. spółdzielnie.

Poniżej dołączamy linki do informacji ARiMR o naborze wniosków i warunkach wsparcia:

Informacje podstawowa i dokumenty aplikacyjne https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-do-10-mln-zl-na-inwestycje-w-przetworstwo.html

Szersza informacja https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html