Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA NAWOZÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH - OD 15 LUTEGO BR.

Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskał zgodę na przyspieszenie terminu stosowania nawozów azotowych mineralnych oraz nawozów naturalnych płynnych i stałych w roku bieżącym.
    W wyniku podjęcia przez Radę Ministrów rozporządzenia z dnia 12.02.2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2020 r. poz. 243), termin rozpoczęcia stosowania ww. nawozów na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawach trwałych, uprawach wieloletnich oraz na trwałych użytkach zielonych został określony na dzień 15 lutego 2020 r. (roz. 1.3. ust. 5 ww. "Programu").