Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA - W SPRAWIE DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH CHRONIĄCYCH SPÓŁDZIELNIE

W związku z przygotowywanymi przez Rząd RP działaniami antykryzysowymi, które mają przeciwdziałać gospodarczym skutkom trwającej epidemii koronawirusa, Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, po przeprowadzeniu konsultacji z krajowymi związkami spółdzielczymi, w tym z Krajowym Związkiem Rewizyjnym RSP, zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z apelem o przyjęcie rozwiązań chroniących działalność spółdzielni.

   Stanowisko KRS przekazane zostało również Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu oraz do wiadomości - Marszałek Sejmu - Elżbiecie Witek, Marszałkowi Senatu - Tomaszowi Grodzkiemu, Wicemarszałkowi Sejmu - Włodzimierzowi Czarzastemu, Wicemarszałkowi Senatu - Stanisławowi Karczewskiemu oraz parlamentarzystom współpracującym ze spółdzielczością.

      Poniżej zamieszczamy treść stanowiska KRS tutaj: