Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

I POSIEDZENIE RADY KRAJOWEGO ZWIĄZKU W NOWEJ KADENCJI

 

W dniu 14.12.2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady wybranej na VII Krajowym Zjeździe Delegatów Członków KZRRSP. Zostało ono zwołane przez Franciszka Miśkowa - Przewodniczącego Zjazdu w celu wyboru Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej oraz omówienia spraw organizacyjnych na najbliższy okres. Członkowie Rady dokonali również zmiany w składzie Zarządu Krajowego Związku.

Członkowie Rady postanowili, że w obecnej kadencji Prezydium Rady funkcjonować będzie w 6-osobowym składzie, tj. Przewodniczący Rady, dwóch Zastępców Przewodniczącego, Sekretarz oraz dwóch Członków, przy czym jednym z nich będzie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Członkowie Rady spośród siebie wybrali Prezydium Rady i 3-osobową Komisję Rewizyjną. Podział funkcji w Radzie i Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:


 

RADA KRAJOWEGO ZWIĄZKU 
 

 

PREZYDIUM RADY
 

ANDRZEJ PRZEBIEROWSKI

Przewodniczący Rady

Prezes Zarządu 

RSP NADBUŻANKA Kryłów

(woj. lubelskie)
 

FRANCISZEK MIŚKÓW

Zastępca Przewodniczącego

Wiceprezes Zarządu

Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP

(woj. opolskie)
 

LESZEK SUŁEK

Zastępca Przewodniczącego

Prezes Zarządu

RSP PRZEŁOM Linowo

(woj. kujawsko-pomorskie)
 

TERESA KOŚMICKA

Sekretarz

Prezes Zarządu

Spółdzielni Produkcji Rolnej AGROFIRMA Skórzewo;

Zastępca Przewodniczącego Rady

Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu

(woj. wielkopolskie)
 

WŁADYSŁAW KOŁODZIEJ

Członek Prezydium

Prezes Zarządu

Regionalnego Związku Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie

(woj. podkarpackie)
 

ANNA ŚWIERGUŁA-ZĘBALA

Członek Prezydium

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Prezes Zarządu

Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Katowicach

(woj. śląskie)
 

CZŁONKOWIE
 

ZBIGNIEW AJCHLER

Prezes Zarządu

RSP ZDROWIE w Izdebnie i RSP w Lubosinie;

Członek Rady

Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu

(woj. wielkopolskie)
 

DARIUSZ BOROŃ

Przewodniczący Rady

RSP w Sulmierzycach

(woj. łódzkie)
 

KAZIMIERZ CZAPIEWSKI

Prezes Zarządu

RSP w Rzecku

(woj. zachodniopomorskie)
 

ZBIGNIEW HERZBERG

Prezes Zarządu

RSP w Olszewce

(woj. kujawsko-pomorskie)
 

JÓZEF ŁOPUCH

Prezes Zarządu

RSP Miechowice

(woj. dolnośląskie)
 

MAREK MIELCAREK

Prezes Zarządu

RSP w Pianowie;

Przewodniczący Rady

Rejonowego Związku Rewizyjnego RSP w Lesznie

(woj. wielkopolskie)
 

BERNARD RADLOK

Prezes Zarządu

RSP w Kuniowie,

Zastępca Przewodniczącego Rady

Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP 

(woj. opolskie)
 

KATARZYNA STEFANIAK

Prezes Zarządu

Rejonowego Związku Lustracyjnego Spółdzielni Produkcji Rolnej RCoop w Chodzieży

(woj. wielkopolskie)
 

JAN SWADŹBA

Prezes Zarządu

RSP PRZEŁOM  Mikołów;

Zastępca Przewodniczącego Rady

Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Katowicach

(woj. śląskie)
 

MIECZYSŁAW TABISZEWSKI

Prezes Zarządu

RSP NOWE ŻYCIE  Przezwody

(woj. świętokrzyskie)
 

JÓZEF WRONA

Prezes Zarządu

RSP JEDNOŚĆ  Boleścin

(woj. dolnośląskie)
 

KOMISJA REWIZYJNA
 

ANNA ŚWIERGUŁA-ZĘBALA

Przewodnicząca

ZBIGNIEW HERZBERG

Zastępca Przewodniczącej

KAZIMIERZ CZAPIEWSKI

Członek

W związku z wyborem Władysława Kołodzieja - dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu do Rady Krajowego Związku, na wniosek Prezesa Zarządu dokonano zmian w składzie Zarządu.

W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów Rada: powołała na funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowego Związku Stefana KASZUBSKIEGO - Prezesa Zarządu RSP KIEŹLINY (woj. warmińsko-mazurskie), jednocześnie odwołując Władysława Kołodzieja z funkcji Wiceprezesa Zarządu.

W dalszej części posiedzenia, poświęconej sprawom wewnątrzorganizacyjnym podjęto m.in. uchwałę w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek za 2018 r.

Rada postanowiła utrzymać składki w dotychczasowej wysokości obowiązującej w 2017 r.

Pełna treść uchwały nr 294/2017 dotycząca składek na 2018 r. - kliknij tutaj

Członkowie Rady zapoznali się także z informacją Zarządu o wynikach ekonomiczno-finansowych za 11 miesięcy br. i przewidywanym wykonaniu planu na 2017 r.

W odrębnej części posiedzenia dokonano uroczystego podsumowania XVII Edycji Rankingu ,,100 najlepszych Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w 2016 r." organizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Krajowego Związku Rewizyjnego RSP i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Miesięcznika Spółdzielczego "Tęcza Polska". W uroczystości uczestniczyli m.in.: Zbigniew Ajchler - Poseł na Sejm RP, członek Rady Krajowego Związku, Prezes Zarządu RSP Lubosina i RSP Zdrowie Izdebno (woj. wielkopolskie), Zygmunt Paśnik - Zastępca Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Alfred Domagalski - b. Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej; przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego z prof. dr hab. Jackiem Kulawikiem - Kierownikiem Zakładu Finansów Rolnictwa na czele; przedstawiciele Miesięcznika "Tęcza Polska" oraz przedstawiciele Spółdzielni wyróżnionych w XVII Edycji Rankingu RSP za 2016 r. 

Prezes Zarządu - Jacek Staciwa dokonał ogólnego podsumowania XVII Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2016 r., a mgr inż. Marcin Adamski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawił metodologię badań rankingowych oraz wnioski wypływające z tych badań.

Laureatom pierwszych 10 miejsc wręczono puchary i listy gratulacyjne. Wyróżnienia otrzymały:

 - za I miejsce                 -  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wydrowice (woj. opolskie) - puchar Prezesa Zarządu Krajowej

                                                 Rady Spółdzielczej i list gratulacyjny od Rady i Zarządu KZR RSP;

      - za II miejsce                -  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubosinie (woj. wielkopolskie) - puchar od Rady i Zarządu

                                                KZR RSP;

      - za III miejsce               -  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Hopkie (woj. lubelskie) - puchar od Rady i Zarządu KZR RSP.

Za zajęcie miejsc od IV do X - pamiątkowe grawertony i listy gratulacyjne od Rady i Zarządu KZR RSP otrzymały:

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywej (woj. podlaskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna WOLNOŚĆ Gnojewo (woj. pomorskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Stara Kamienica (woj. dolnośląskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Szychowice (woj. lubelskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gierałcicach (woj. opolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sadki (woj. kujawsko-pomorskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rusocin (woj. opolskie).

Wręczenia pucharów i listów gratulacyjnych dokonali: prof. dr hab. Jacek Kulawik - IERiGŻ-PIB, Zygmunt Paśnik - Zastępca Prezesa Zarządu KRS oraz Andrzej Przebierowski - Przewodniczący Rady i Jacek Staciwa - Prezes Zarządu Krajowego Związku.

Wyróżnionym Spółdzielniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w następnych edycjach Rankingu RSP oraz w innych rywalizacjach krajowych i regionalnych.

Szczegółowe wyniki XVII Edycji Rankingu za 2016 r. podajemy w zakładce Ranking RSP.

Szerzej o posiedzeniu Rady i Zarządu poinformujemy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego" nr 6/2017.