Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

CZY WSZYSTKIE RSP MOGĄ KORZYSTAĆ ZE WSPARCIA W RAMACH TARCZY FINANSOWEJ PFR?

W związku z pytaniami kierowanymi do Krajowego Związku przez spółdzielnie i związki spółdzielcze - czy RSP, w których pracę wykonują wyłącznie członkowie, domownicy i kandydaci na członków (bez pracowników) mogą korzystać z subwencji w ramach tzw. Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, Zarząd Krajowego Związku skierował wystąpienie do Prezesa Zarządu PFR z postulatem o pilne wyjaśnienie tej sprawy i zmianę niekorzystnych dla naszych spółdzielni regulacji prawnej.

    Treść wystąpienia - tutaj