Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

VIII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW KZRRSP

14 czerwca 2022 roku na Sali Wzorcowni Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyły się VIII Krajowy Zjazd Delegatów KZRRSP

Zjazd jest najwyższą władzą, Związku, zwoływany raz na 4 lata dokonuje podsumowania i oceny upływającej kadencji oraz wybiera nowe władze na kolejną kadencję.

Krajowy Zjazd Delegatów rozpoczął się od uczczenia minutą ciszy zmarłych spółdzielców.

Następnie pożegnano długoletnią pracownicę Krajowego Związku Panią Lidię Gogolewską. Serdecznie dziękując za zaangażowanie , sumienność i profesjonalne podejście do wykonywanych zadań oraz za wieloletni trud pracy na rzecz  spółdzielczości.

Kolejnym punktem Zjazdu był wybór przewodniczącego zjazdu oraz komisji zjazdowych.

Przewodniczącym zjazdu został jednogłośnie wybrany Pan Andrzej Przebierowski.

Na Zjeździe Przyjęto Sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej a także udzielono absolutorium Zarządowi za lata 2017-2022.

Przegłosowano Uchwały :

 • W sprawie działania Krajowego Związku w latach 2022-2025
 • W sprawie przyjęcia wniosków wynikających z lustracji
 • W sprawie określenia największej sumy zobowiązań Krajowego Związku
 • W sprawie ustalenia wysokości zasad wynagradzania członków Rady KZRRSP
 • W sprawie Logo i znaków graficznych KZRRSP
 • W sprawie zmiany statutu -dostosowujące do wniosków polustracyjnych

Następnie odbyły się wybory członków Rady KZRRSP;

Do nowej Rady wybrani zostali:

 1. Andrzej Przebierowski
 2. Józef Łopuch
 3. Marek Mielczarek
 4. Franciszek Miśków
 5. Jan Swadźba
 6. Mieczysław Tabiszewski
 7. Danuta Siemianowska
 8. Kazimierz Czapiewski
 9. Józef Wrona
 10. Barbara Urbaniak
 11. Zbigniew Kotowski
 12. Katarzyna Stefaniak
 13. Michał Kostkiewicz
 14. Teresa Kośmicka
 15. Zbigniew Ajchler
 16. Marian Matejczuk
 17. Albina Sucharczuk

Życzymy nowej Radzie sukcesów i powodzenia w kierowaniu Związkiem.