Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

STANOWISKO MINISTERSTWA FINANSÓW W PRZEDMIOCIE AKTUALIZACJI WARTOŚĆI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 

    Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych przekazuje poniżej do pobrania stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące aktualizacji wartości środków trwałych wystosowane w związku z wystąpieniem skierowanym przez Krajową Radę Spółdzielczą, Krajowy Związek oraz Związek Rewizyjny Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu.

Stanowisko Ministerstwa Finansów — pobierz