Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Protest w Brukseli

W dniach 22 i 23 maja 2023 roku w siedzibie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się spotkanie z udziałem Prezesa Łukasza Zbonikowskiego i Przewodniczącego Rady KZR RSP Andrzeja Przebierowskiego z Sekretarzem Generalnym i doradcami politycznymi Copa-Cogeca w kwestiach klimatyczno-środowiskowych i fitosanitarnych oraz umowy o wolnym handlu z Ukrainą.
23 maja 2023 roku odbył się protest delegacji organizacji rolniczych z siedmiu krajów: Polski, Węgier,
Rumunii, Czech, Słowacji, Litwy, Bułgarii w związku z niekontrolowanym napływem zboża i innych
produktów rolnych z Ukrainy. Po proteście w którym z ramienia KZR RSP wzięli udział Prezes Łukasz
Zbonikowski i Przewodniczący Rady Andrzej Przebierowski odbyło się spotkanie z Komisarzem do
spraw rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Dyskusja z Komisarzem i jego gabinetem skupiała się
wokół możliwości rozwiązań, które zabezpieczyłyby wewnętrzny rynek unijny wobec napływających
produktów rolnych z Ukrainy.