Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

POSIEDZENIE RADY KRAJOWEGO ZWIĄZKU Z DNIA 14 MAJA 2021 r..

 

W dniu 14 maja 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Głównymi tematami obrad, którymi kierował Przewodniczący Rady Andrzej Przebierowski były:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Krajowego Związku Rewizyjnego RSP za 2020 r.; 
  • podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków Krajowego Związku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. 8 marca w Bysławiu (woj. kujawsko-pomorskie) z powodu zakończenia likwidacji;
  • wręczenie odznaki "Za zasługi dla Rolniczej Spółdzielczości Produkcyjnej" Elżbiecie Jaszczerskiej Specjaliście ds. księgowości w Biurze KZR RSP. 
  • zapoznanie się z informację o bieżącej działalności Krajowego Związku;
  • podsumowanie XX Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w 2019  r.
  • wybór Prezesa Zarządu Krajowego Związku.