Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Posiedzenie Rady Krajowego Związku

W dniu 27 marca odbyło się w Sali sejmu posiedzenie Rady Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Rada zajmowała się następującymi sprawami:

 1. Przyjęła protokół z posiedzenia Rady w dniach 13-14.12.2022 r.
 2. Podjęła uchwałę o wykreśleniu z członków KZR RSP.
 3. Omówiła i rozpatrzyła projekt oraz podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowego Związku za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 4. Omówiła i rozpatrzyła projekt oraz podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowego Związku za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 5. Wysłuchała sprawozdania  Komisji Rewizyjnej
 6. Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowania ;
 7. Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Związku;
 8. Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności;
 9. Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 10. Podjęła uchwałę  o wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu;
 11. Podjęła uchwałę w sprawie wypłaty nagrody rocznej z zakładowego funduszu nagród za 2022 r. dla Prezesa Zarządu Krajowego Związku;
 12. Rozpatrzono i przyjęto plan działań, planu lustracji na 2023 r Krajowego Związku Rewizyjnego RSP na 2022 r. oraz podjęto uchwały w tej sprawie.
 13. Wysłuchano informacji Zarządu o wykonaniu zadań w I kwartale 2023 r. oraz bieżących działaniach Krajowego Związku.