Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Opolskie Zebranie z udziałem Prezesa Zbonikowskiego

19 października w siedzibie Opolskiej Izby Rolniczej odbyło się zebranie członków Opolskiego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Opolu. Dotyczył on wyboru delegatów na Zjazd Przedkongresowy Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, który odbędzie się 26 października w Warszawie.

W zebraniu Opolskiego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Opolu na zaproszenie Prezesa Henryka Tchórzewskiego wziął udział również Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Łukasz Zbonikowski.

Tematyka spotkania dotoczyła w dużej mierze przygotowań do Zjazdu Przedkongresowego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, który odbędzie się 26 października w Warszawie. Zjazd odbywa się na kilka tygodni przed VII Kongresem Spółdzielczości (22-23 stycznia 2024) i stanowi etap przygotowań do udziału w Kongresie.

Zgromadzeni podsumowali także ostatni rok – tak w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, jak i w świetle współpracy z Krajowym Związkiem Rewizyjnym RSP. Współpraca ta została oceniona bardzo wysoko. Delegaci docenili wkład kierownictwa związku w pozyskiwanie funduszy i zaangażowanie w prace legislacyjne. Wyrazili zadowolenie i zapowiedzieli bliższą współpracę między Związkami.

Dalsza część spotkania poświęcona była omówieniu obecnej, powyborczej sytuacji politycznej w kraju. Członkowie spółdzielni rozpatrywali możliwe zmiany, a także zastanawiali się jakie możliwości i ograniczenia dla funkcjonowania rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych przyniesie najbliższa przyszłość.

Podczas obrad wybranych zostało 12 delegatów, który będą reprezentowali spółdzielnie z Opolszczyzny podczas Zjazdu przedkongresowego.