Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Dopłaty do zbóż dla RSP


Pełny Ogromny Sukces Krajowego Związku !!!

Na drugą rocznicę wyboru Łukasza Zbonikowskiego na Prezesa KZR RSP (15 maja 2021r) spółdzielcy otrzymali piękny, wypracowany w pocie czoła, prezent!

Wszystkie RSP w Polsce będą ujęte w dopłatach do zbóż , rzepaku i nawozu na zasadach wcześniej zaakceptowanych w dopłatach obszarowych !! Czyli rekompensaty będą mnożone razy ilość członków a wielkość ekonomiczna będzie  obliczana jako areał spółdzielni dzielony przez członków . Jeżeli wyjdzie poniżej 300 ha na członka należą się wszystkie dopłaty. Dodam, że na tych samych zasadach rozszerzono prawo RSP do dopłat zbożowych sprzedanych w okresie od grudnia do kwietnia!

Stało się to dzięki staraniom Prezesa Krajowego Związku Łukasza Zbonikowskiego oraz Posła  Zbigniewa Ajchlera, którzy ramie w ramie, na licznych spotkaniach i rozmowach wypracowali ten spółdzielczy  sukces. Właśnie tak zespołowo powinni walczyć spółdzielcy i dawać przykład innym.

Osiągnęliśmy coś jeszcze, może nawet coś większego niż te miliony złotych. Przez te dwa lata nastąpiła radykalna zmiana w postrzeganiu rolniczych spółdzielni. Od otwartej niechęci do pełnej akceptacji i uznania. 

Zapraszamy do zrzeszania się w Krajowym Związku , aby Nasza siła oddziaływania i skuteczność  była jeszcze większa a głos rolników zrzeszonych w roniczych spółdzielniach bardziej słyszalny.