Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

BOJKOT TOWARÓW POCHODZĄCYCH Z ROSJI I BIAŁORUSI

 

W dniu 29 marca 2022 r. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej podjęło uchwałę nr 13/2022 w sprawie zwrócenia się z apelem do krajowych organizacji spółdzielczych o bojkot wszelkich towarów pochodzenia rosyjskiego i białoruskiego. 

Krajowa Rada Spółdzielcza jako naczelny organ samorządu spółdzielczego wyrażając swoją solidarność z Ukrainą, której niepodległość została naruszona przez Federację Rosyjską, zwraca się do wszystkich przedstawicieli ruchu spółdzielczego, o solidarne podjęcie działań wyrażających sprzeciw przed aktem agresji między państwowej, którym bez wątpienia jest konflikt wywołany przez Federację Rosyjską. Jednym z takich działań jest powstrzymanie się od zakupu towarów pochodzących z Rosji i Białorusi. 

Uchwała ZO KRS nr 13/2022 wraz z uzasadnieniem — pobierz