Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

KZR RSP gościł Sekretarza Generalnego Copa-Cogeca w Warszawie

Krajowy Związek Rewizyjny rolniczych Spółdzielni produkcyjnych od kilku miesięcy ubiega się o przyjęcie w poczet członków Cogeci – organizacji zrzeszającej w Unii Europejskiej spółdzielców. W październiku odbędzie głosowanie, na którym zapadnie decyzja dotycząca KZR RSP.

Podczas roboczej wizyty Pekka Pesonen spotkał się nie tylko z przedstawicielami KZR RSP, ale też z kierownictwem Krajowej Rady Spółdzielczej, a także ministerstwem rolnictwa , Robertem Telusem.

My jako pojedyncze branże spółdzielczości związane z rolnictwem staramy się współpracować i działać na rzecz zrzeszonych rolników i mimo, że KRS obejmuje wszystkie rodzaje spółdzielczości, w 90% inne niż rolnicze to mamy od nich bardzo duże wsparcie – podkreślił Łukasz Zbonikowski, prezes KZR RSP. -  W ostatnich miesiącach bardzo dużo wspólnych spraw opiniowaliśmy podobnie, szczególnie do MRiRW. Chce podziękować za to Panu Prezesowi za to, że popierają nasz wniosek o przyjęcie do Cogeca. Pokazujemy, że umiemy współpracować, popierać się i chcemy na arenie europejskiej pokazywać jedność.

Podczas spotkania prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, Mieczysław Grodzki, okazał szerokie poparcie dla przyjęcia KZR RSP w poczet Cogeci.

Zgromadzenie Ogólne wyraziło poparcie na dołączenie RSP do Cogeci. Na dzień dzisiejszy w Cogeca nie ma żadnego polskiego członka reprezentującego interesy spółdzielców, który były spółdzielczością i działał wg prawa spółdzielczego. Dlatego kandydatura KZR RSP jest dla nas ważna i daje nas szasnę na posiadanie swojego przedstawiciela w tej, jakże istotnej grupie – zapewnił Grodzki.

Jak zapewnił Pekka Pensonen on sam jest dużym zwolennikiem przyłączenia Związku do Cogeci.

Polska jest jednym z największych państw członkowskich pod kątem rolnictwa. W Cogece chcemy żebyście mogli rozwinąć struktury spółdzielcze, żebyście mogli osiągać więcej sukcesów – podkreślił jednak, że decyduje całe zgromadzenie.

Sekretarz Generalny Cogeca podkreślił też, jak ważna jest rola Krajowej Rady Spółdzielczej w akcesji KZR RSP do Cogeci.

Ponieważ spotkanie miało charakter roboczy padło na nim wiele pomysłów i wskazówek jak ułożyć skuteczną współpracę pomiędzy organizacjami.