KZR RSP SKIEROWAŁ DO RZĄDU PISMO Z WNIOSKIEM O WYJAŚNIENIE W SPRAWIE ROSNĄCYCH CEN NAWOZÓW

   Prezes Zarządu KZR RSP Łukasz Zbonikowski wystąpił do przedstawicieli strony rządowej z wnioskiem o ustosunkowanie się w przedmiocie rosnących cen nawozów oraz związanych z tym ostatnich doniesień medialnych o planowanych działaniach zmierzających do normalizacji sytuacji na rynku nawozów. Wystąpienie Prezesa KZR RSP zostało skierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów Pana Jarosława Kaczyńskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Pana Jacka Sasina oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Grzegorza Pudy.

Kontynuuj czytanie

KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY RSP PROTESTUJE PRZECIWKO DRASTYCZNYM PODWYŻKOM CEN NAWOZÓW

   Prezes KZR RSP Łukasz Zbonikowski wraz z innymi Związkami Zawodowymi branży rolnej miał w poniedziałek o godzinie 11.00, uczestniczyć w rozmowach z Zarządem ANWIL S.A.  we Włocławku, drugim co do wielkości producentem nawozów azotowych w Polsce, a jednocześnie zakładem zależnym PKN Orlen. Sam Zarząd Anwilu wyznaczył ten termin i miał być przygotowany do odpowiedzi na zadane wcześniej pytania. Chodziło o wyjaśnienie, gdzie jest nawóz? Po ile fabryka sprzedawała nawóz pośrednikom w ostatnich miesiącach? I dlaczego tak drastycznie, praktycznie w ciągu miesiąca podniesiono ceny?

Kontynuuj czytanie

JAN SWADŹBA NOWYM ZASTĘPCĄ PRZEWODNICZĄCEGO RADY KZR RSP

    W związku ze zrzeczeniem się przez Pana Władysława Kołodzieja mandatu członka Rady Krajowego Związki, w której pełnił również funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady, powstała konieczność powołania nowego Zastępcy Przewodniczącego. Uchwałą Rady z dnia 7 października 2021 r. na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady został powołany Pan Jan Swadźba — Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” w Mikołowie oraz Prezes Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Katowicach.

Kontynuuj czytanie

WŁADYSŁAW KOŁODZIEJ WYBRANY ZASTĘPCĄ PREZESA ZARZĄDU KZR RSP

    W związku ze śmiercią Prezesa Leska Sułka, Prezesa Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” w Linowie, członka Zarządu Naszego Związku, powstała konieczność uzupełnienia składu Zarządu Krajowego Związku. Zgodnie z § 28 ust. 2 statutu Krajowego Związku, Zarządu Krajowego Związku składa się co najmniej z 3 członków, w tym prezesa i jego zastępcy wybranych w głosowaniu tajnym.

Kontynuuj czytanie

PANI BARBARA URBANIAK NOWYM CZŁONKIEM RADY KRAJOWEGO ZWIĄZKU

    W związku z rezygnacją Pana Władysława Kołodzieja z członkostwa w Radzie Krajowego Związku powstała konieczność uzupełnienia składu Rady.  Zgodnie z § 24 ust. 4 statutu w miejsce członka Rady, którego mandat wygasł z przyczyn wymienionych w ust. 3 (§ 24 ust. 3 pkt 1 - pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego Radzie) wchodzi kandydat, który w wyborach do Rady tej kadencji uzyskał największą w kolejności liczbę głosów.

Kontynuuj czytanie

UDANE SZKOLENIE SPÓŁDZIELCÓW NA ZAMKU W GNIEWIE

    W dniach 14 - 15 września 2021 r. Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w historycznym Gniewie  zorganizował szkolenie, którego przedmiotem były zagadnienia ekonomiczne: zmiany w podatkach i rachunkowości w Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych, nowe podatki środowiskowe, zmiany w prawie spółdzielczym oraz agrotechniczne: nawożenie dolistne nawozami typu Basfoliar i Adob roślin uprawnych. Zagadnienia ekonomiczne przedstawił lustrator, audytor finansowy — Artur Puławski, zaś agrotechniczne  przedstawiciele firmy PPC ADOB sp. z o.o. sp. jawna - Zbigniew Całus i Błażej Chudziński. W szkoleniu wzięło udział  50 uczestników reprezentujących Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne.

Kontynuuj czytanie

Z ŻALEM INFORMUJEMY O ŚMIERCI PREZESA MARIANA ILNICKIEGO

     Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Prezesa Mariana Ilnickiego, byłego prezesa Spółdzielczej Agrofimy Witkowo, honorowego Prezesa tej Spółdzielni, członka założyciela naszego Związku. W imieniu Krajowego Związku, członków Zarządu, Rady i pracowników naszego biura składamy szczere kondolencje z wyrazami współczucia całej rodzinie, bliskim oraz członkom i pracownikom Spółdzielni w Witkowie.

                                                                                                                                       Prezes Zarządu KZR RSP

                                                                                                                                        - Łukasz Zbonikowski -

Kontynuuj czytanie

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIE - GNIEW

     Ze względu na konieczność potwierdzenia miejsc w Hotelu uprzejmie informujemy, że zgłoszenia uczestników w szkoleniu będą przyjmowane do dnia 31 sierpnia 2021 r., konieczne jest również dokonanie w tym terminie  przedpłaty w wysokości:

 - 700 zł — od osoby dla spółdzielni zrzeszonych w KZR RSP, które uregulowały na bieżąco składki członkowskie;

 - 800 zł — od osoby dla pozostałych spółdzielni.

Konto do wpłat: PKO BP S.A. nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128, w tytule proszę wpisać "Szkolenie Gniew "

 

                                                                                                                           

SZKOLENIE - 20 - 21 LIPCA 2021 r. - AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo

   Po długiej przerwie pragniemy zorganizować nowatorsko szkolenie on-line dla kadry zarządzającej, księgowych i lustratorów, za pomocą połączeń internetowych. Chcemy to szkolenie przeprowadzić w dniach 20 – 21 lipca. Jednocześnie informujemy, że czekamy na Państwa sugestie i propozycje co do tematyki przyszłych szkoleń.

Kontynuuj czytanie

Z WIELKIM SMUTKIEM ZAWIADAMIAMY O ŚMIERCI PREZESA LESZKA SUŁKA

        Z poczuciem niewyobrażalnego żalu przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego drogiego Przyjaciela Leszka Sułka, Prezesa Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” w Linowie, członka Zarządu Naszego Związku. Żadne słowa nie wyrażą smutku, jaki wywołała w nas strata tak Wspaniałego Człowieka. W imieniu Krajowego Związku, członków Zarządu, Rady i pracowników naszego biura składamy szczere kondolencje z wyrazami współczucia całej rodzinie, bliskim oraz członkom i pracownikom Spółdzielni w Linowie.

                                                                                                                                       Prezes Zarządu KZR RSP

                                                                                                                                        - Łukasz Zbonikowski -

Kontynuuj czytanie

POSIEDZENIE SEJMOWEJ KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W DNIU 22 CZERWCA 2021 r.

       Decyzją Marszałka Sejmu RP przywrócono stacjonarny tryb odbywania Komisji Sejmowych. W dniu 22 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze w tym roku stacjonarne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W imieniu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w posiedzeniu wziął udział Prezes Zarządu Związku Pan Łukasz Zbonikowski.

Kontynuuj czytanie

LIST PREZESA KZR RSP DO CZŁONKÓW RSP

Szacowne koleżanki i koledzy spółdzielcy!

   Rolnicy, członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, kieruje do Was te pierwsze słowa zaledwie kilka dni od powołania na zaszczytną funkcję Prezesa Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

Kontynuuj czytanie

NOWY PREZES ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP

 

   Uchwałą nr 338/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Rady Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych wybrano nowego Prezesa Zarządu Krajowego Związku w osobie Łukasza ZBONIKOWSKIEGO. Powołanie nowego Prezesa zostało podyktowane rezygnacją Krzysztofa Kokoszkiewicza z funkcji Prezesa Zarządu. 

Kontynuuj czytanie

PODZIĘKOWANIA DLA PREZESA KRZYSZTOFA KOKOSZKIEWICZA

Panu Krzysztofowi KOKOSZKIEWICZOWI 

      Składamy serdeczne podziękowania za 29 lat pracy w Krajowym Związku Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz za szczególne zaangażowanie na rzecz rozwoju i umacniania naszej Rodziny spółdzielczej z życzeniami dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności na długie lata.

                                                                               Rada, Zarząd i pracownicy KZR RSP


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon: 797 949 333
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.