Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

UCHWAŁA RADY W SPRAWIE ZASAD WYBORU DELEGATÓW NA VII KRAJOWY ZJAZD

UCHWAŁA Nr 274/2016

Rady Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia20 grudnia 2016 r.

 

 

w sprawie:  zasad wyboru delegatów na VII Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

 

 

Na podstawie § 19 ust. 2 statutu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uchwala się, co następuje:

§ 1

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spółdzielnie zrzeszone w Krajowym Związku wybierają delegatów na VII Krajowy Zjazd na walnych zgromadzeniach (zebraniach przedstawicieli) spośród członków spółdzielni - po jednym delegacie z każdej spółdzielni.

§ 2

Związki rewizyjne zrzeszone w Krajowym Związku wybierają delegatów na VII Krajowy Zjazd na posiedzeniach rad lub innych upoważnionych organów w następujących liczbach:

-    Rejonowy Związek Lustracyjny Produkcji Rolnej "RCoop" w Chodzieży (woj. wielkopolskie) - 2 delegatów,

-    Międzybranżowy Związek Rewizyjny Spółdzielczości z/s w Częstochowie (woj. śląskie) - 2 delegatów,

-    Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Rolniczej w Katowicach (woj. śląskie) - 3 delegatów,

-     Rejonowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Lesznie (woj. wielkopolskie) - 2 delegatów,

-    Opolski Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Opolu (woj. opolskie) - 3 delegatów,

-     Związek Rewizyjny Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu (woj. wielkopolskie) - 3 delegatów,

-     Regionalny Związek Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie (woj. podkarpackie) - 2 delegatów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2017 r.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady

/-/ Leszek Sułek

/-/ Zygmunt Paśnik