Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

X Kongres Europejskich Rolników COPA-COGECA

W dniach 12-14 października 2022 w Szybeniku w Chorwacji odbył się 10 Kongres Europejskich Rolników pod hasłem „Odporne rolnictwo europejskie i globalne wyzwania”. Wśród przedstawicieli polskiej delegacji był również Łukasz Zbonikowski prezes KZR RSP.

Kongres Europejskich Rolników, organizowany przez COPA-COGECA jest największym wydarzeniem dla spółdzielni i organizacji rolniczych z całej UE. COPA reprezentuje ponad 22 miliony rolników i ich rodzin a  COGECA działa w imieniu 22000 spółdzielni rolniczychTematami paneli dyskusyjnych były takie kwestie jak m.in.: wkład kobiet w zrównoważoność rolnictwa, jak lepiej komunikować się w sprawie zrównoważonych systemów żywnościowych, rozwiązania cyfrowe w zakresie monitorowania i przekazywania informacji na temat efektywności środowiskowej rolników oraz wkład i komunikacja w zakresie zrównoważonej produkcji. Sesje plenarną otworzyli przewodniczący COPA i COGECA Ramon Armengol i Christine Lambert. Wystąpienie Janusza Wojciechowskiego  komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi  na temat wyzwań i szans dla rolnictwa w Unii Europejskiej rozpoczęło sesję plenarną, innymi tematami sesji były: równoważenie bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju UE, wiodąca transformacja w kierunku długoterminowego odpornego i zrównoważonego łańcucha rolno-spożywczego oraz rolnictwo na arenie międzynarodowej.

W ramach Kongresu odbyły się również wizyty w Chorwackich gospodarstwach rolnych i przetwórczych.

Obecność Prezesa Zbonikowskiego na najważniejszym wydarzeniu COPA-COGECA’i potwierdza, że rośnie rola naszego Związku na arenie krajowej i międzynarodowej.