Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Biuletyn Informacyjny Nr 1-2/2018

Spis treści:

KRONIKA ZWIĄZKOWA

 1. Posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku
 2. Stanowisko Porozumienia Rolników Opolszczyzny w sprawie dzierżawy i obrotu ziemią rolną
 3. Sukcesy gospodarcze spółdzielców z RSP
 4. Spotkania, narady      
 5. Z prac Krajowej Rady Spółdzielczej
 6. Warunki prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2018 r.                                           

WIEŚCI Z WIEJSKIEJ

 1. Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. - dopłaty, ale ...
 2. Zmiana przepisów dotyczących  konkurencyjnego wyboru wykonawców
 3. Zmiana ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw     

PYTANIA, WYJAŚNIENIA, INTERPRETACJE

 1. RSP mogą opłacać podatek CIT według obniżonej stawki 15%
 2. Zmiany w przepisach o podatku VAT - mechanizm podzielonej płatności
 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r.
 4. Waloryzacja świadczeń oraz nowe wskaźniki dla celów emerytalnych i ubezpieczeniowych
 5. Zmiana wysokości składki wypadkowej na rok 2018/2019
 6. Zwrot podatku VAT od wydatków mieszkaniowych w II kwartale 2018 r.
 7. Rachunkowość w RSP
 • Sprawozdanie z działalności spółdzielni za 2017 r.
 • Zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym i ich skutki w ewidencji księgowej i bilansie
 • Nowe zasady składania sprawozdań finansowych do KRS
 • Wewnętrzne zasady rachunkowości - tworzenie, zmiany
 • Uproszczone zasady ewidencji produkcji roślinnej na kontach zespołu "4"
 • Odpowiedzi na pytania głównych księgowych
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • To warto wiedzieć
 • WIADOMOŚCI RYNKOWE

  1. Bioasekuracja obowiązkowa w całym kraju     
  2. Kolejne przepisy wykonawcze dotyczące PROW 2014-2020         
  3. Zmieniony wykaz odmian kukurydzy MON 810, których materiał siewny nie może być stosowany
  4. Wykaz aktów prawnych - stan na 1.05.2018 r..

  O nas

  Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

  Dokumenty

  Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

  Członkowie KZRRSP

  Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

  Lustracja

  Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

  Wydawnictwa

  Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

  Przepisy prawne

  Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

  Ranking RSP

  Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006