Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

SZKOLENIA ON-LINE PRAWO PRACY/KRAJOWY SYSTEM e - FAKTUR - AKTUALIZACJA

Aktualizacja - 21.09.2023 r.


Uprzejmie informujemy, że w związku ze zgłoszeniem się wymaganej liczby uczestników oba szkolenia zostaną przeprowadzone. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uprzejmie informuje, że w dniach 28 września i 11 października 2023 r. planowane są szkolenia kierowane dla księgowych, pracowników kadrowych oraz członków zarządu. Szkolenia zostaną przeprowadzone w formie online przy użyciu platformy „Clickmeeting”.


Szkolenie – 28 września 2023 r.:


Prowadzący Jerzy Stanisław Josse – Radca Prawny – Kancelaria Temida Tychy

Temat Szkolenia: Ważne Zagadnienia z zakresu prawa Pracy.

Podczas Szkolenia będą poruszane następujące kwestie:


 1. Wprowadzone zmiany do Kodeksu Pracy.
 2. Regulaminy wynagradzania i pracy – co muszą zawierać przedmiotowe uregulowania, zasady wprowadzenia w firmie i ich zmiany.
 3. Zawieranie i wypowiadanie umów o pracę.
 4. Zagadnienia urlopowe – rodzaje urlopu, udzielanie urlopu i postępowanie dot. zaległego urlopu

Każdy z uczestników otrzyma wzorcowy regulamin pracy i wynagradzania.

Szkolenie odbędzie się 28 września br. (czwartek) o godzinie 9:00 a zakończy się o godzinie 12:30. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zgłoszenie się przynajmniej 10 uczestników.Szkolenie – 11 października 2023 r. :


Prowadzący: Przemysław Szot – doradca podatkowy.

Temat Szkolenia: Krajowy System e-Faktur – rewolucja od 1 lipca 2024 r. - kompleksowe omówienie zmian i przedstawienie zasad wdrażania KSeF w spółdzielni.Podczas szkolenia będą poruszane następujące kwestie: 


 1. Faktury zaliczkowe od września 2023 r. – co zmieniła ustawa o KSeF?
 2. Od kiedy będzie obowiązywał KSEF – różne terminy wejścia w życie ustawy
 3. Zmiany w białej liście w związku z KSeF – obowiązek oznaczania przelewów numerem faktur z KSeF oraz zasady postępowania z płatnościami gdy faktura została wystawiona poza KSeF
 4. Kto jest obowiązany do korzystania z KSeF (podatnicy niepodlegający temu obowiązkowi)? Czy RSP również będzie musiało korzystać z KSeF?
  1. Czy zagraniczne spółki/podatnicy muszą korzystać z KSeF?
  2. Czy faktury konsumenckie muszą być wystawione w KSeF?
  3. Na co należy zwrócić uwagę w przyszłości jeżeli chodzi o obowiązek wystawiania faktur w KSeF (rozporządzenia Ministra Finansów)?
 5. Brak obowiązku wystawienia faktury w KSeF – jaką należy wystawić fakturę i czy może to być faktura ustrukturyzowana?
 6. Zasady wystawiania faktur w KSEF
  1. data wystawienia faktury – data wskazana na fakturze czy może data przesłania do KSeF?,
  2. obowiązek oznaczania faktury kodem KSeF w przypadku udostępniania jej osobom, które nie są obowiązane do korzystania z KSeF
  3. faktura elektroniczna jako wzór nowej faktury,
  4. faktura ustrukturyzowana na rzecz zagranicznego kontrahenta – jak ją doręczyć?
 7. Przerwa w dostawie oprogramowania oraz awarie KSeF – jak postąpić?
  1. Dwie różne możliwości wystąpienia awarii oraz dwa różne sposoby postępowania – na co należy zwrócić uwagę?;
  2. Awaria z przyczyn leżących po stronie podatnika (np. niedziałające oprogramowanie do wystawiania faktur)– jaki jest model postępowania w tym przypadku?
  3. Komunikat w sprawie niedostępności KSeF – czym się różni od awarii i jakie ma praktyczne implikacje?
  4. Jak należy wystawiać faktury w przypadku awarii ogłoszonej w BIP, w środkach masowego przekazu oraz w okresie awarii z przyczyn leżących po stronie podatnika?
  5. Jak należy wystawić fakturę w okresie niedostępności KSeF oraz jak postępować po zakończeniu okresu niedostępności?
 8. Faktura ustrukturyzowana w przypadku rolnika ryczałtowego – jakie są korzyści z korzystania z KSeF w przypadku rolników ryczałtowych, jak zacząć korzystać z KSeF przez rolnika ryczałtowego oraz jakie zmiany wprowadza KSeF w tym zakresie
 9. Sankcje i kary za wystawianie faktur niezgodnie z KSeF – nawet 100% wartości podatku należnego wykazanego na fakturze wystawionej niezgodnie z przepisami o KSef!
 10. Czy za nieprawidłowe wdrożenie KSeF w organizacji grozi odpowiedzialność karno-skarbowa?
 11. Czy dalej będą występować faktury papierowej w obrocie gospodarczym?
 12. Czy w dalszym ciągu będzie można wystawić duplikaty faktur? Co w związku z tym zmienia KSeF?
 13. Zasady korygowania podstawy opodatkowania po wejściu w życie przepisów KSEF – powrót do czasów sprzed SLIM VAT 1
 14. Zmiany w terminach zwrotu VAT w związku z wejściem w życie KSEF
 15. Omówienie schemy FA (2) tzw. faktury ustrukturyzowanej.
 16. Nadawanie uprawnień użytkownikom KSeF w przedsiębiorstwie – na czym polega, kto może udzielić uprawnień oraz jak to zrobić? Przykład na podstawie aplikacji MF.
 17. Wdrożenie KSeF w firmie lub biurze rachunkowym – na co zwrócić uwagę?
 18. Co z notą korygującą w związku z KSeF?
 19. Jak będzie wyglądać korekta faktur sprzed czasów KSeF?
 20. Korekta podstawy opodatkowania dla faktur sprzed KSeF już po wejściu w życie KSeF
 21. Duplikaty faktur sprzed KSEF
 22. Brak paragonów z NIP w związku z wejściem w życie KSeF – kiedy?
 23. Faktura do paragonu –  jak to będzie dokumentowane po wejściu w życie KSeF?
 24. Korzyści związane z wprowadzeniem KSeF przed wejściem w życie obligatoryjnego KSeF (przyspieszony zwrot VAT, brak JPK_FA, szybsze korygowanie in minus, brak obowiązku przechowywania).


Szkolenie odbędzie się 11 października br. (środa) o godzinie 9:00 a zakończy się o godzinie 14:30. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zgłoszenie się przynajmniej 10 uczestników.


Prosimy o przesyłanie propozycji zagadnień, które wzbudzają Państwa szczególne zainteresowanie w ramach ww. tematów szkoleń. Po ich otrzymaniu Krajowy Związek przekaże je do wiadomości Prowadzących, aby mógł dostosować zakres szkolenia do Państwa oczekiwań. W miarę możliwości prosimy o ich przesyłanie drogą elektroniczną na adres mailowy Krajowego Związku na 5 dni przez planowanym dniem szkolenia.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się drogą mailową (kzrrsp@kzrrsp.pl) bądź pocztą z danymi zainteresowanych (formularz zgłoszenia do pobrania poniżej) lub telefonicznie 797 949 333, 22 826 26 75 z podaniem następujących danych:


1.Imięi nazwisko uczestnika.
2. Adres mailowy.
3. Nr telefonu.


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie stabilnego połączenia z Internetem oraz włączone głośniki/słuchawki. Zgłoszony uczestnik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail instrukcję o sposobie logowania na szkolenie.


Koszt szkoleń został określony na

Szkolenie Prawo Pracy

- 250 zł brutto (w tym 23%VAT) – dla Spółdzielni (Związków) zrzeszonych bezpośrednio w Krajowym Związku,
- 300 zł brutto (w tym 23%VAT) – dla Spółdzielni (Związków) niezrzeszonych w Krajowym Związku.


Szkolenie KSEF:
- 500 zł brutto (w tym 23%VAT) – dla Spółdzielni (Związków) zrzeszonych bezpośrednio w Krajowym Związku,
- 620 zł brutto (w tym 23%VAT) – dla Spółdzielni (Związków) niezrzeszonych w Krajowym Związku.


Zgłoszenia uczestników na szkolenie będą przyjmowane do 26 września (szkolenie Prawo Pracy) i 9 października 2023 r. (Szkolenie KSEF) Prosimy o dokonanie wpłaty na szkolenie najpóźniej do 27 września ( szkolenie Prawo Pracy ) i 10 października 2023 r. (Szkolenie KSEF) na konto Związku: PKO BP S.A. 27 O/Warszawa Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128 z dopiskiem szkolenie wraz z podaniem nazwy szkolenie tj. Prawo Pracy/KSEF oraz imię i nazwisko uczestnika. W przypadku zgłoszenia uczestnika na oba szkolenia, przewidziana jest zniżka 5%.


Krajowy Związek, zastrzega sobie prawo do zmiany dnia i godzin przeprowadzenia szkolenia. O każdej zmianie będziemy informować zgłoszonych uczestników na podany przez nich adres mailowy oraz na stronie internetowej Krajowego Związku.


Zapraszamy do udziału!

Formularz Zgłoszeniowy - pobierz