• Start
  • Lustracja
  • Uchwała nr 10/2020 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Trybu i zasad przeprowadzania lustracji organizacji spółdzielczych

UCHWAŁA Nr 10/2020 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ Z DNIA 7 LIPCA 2020 r. W SPRAWIE PRZYJĘCIA TRYBU I ZASAD PRZEPROWADZANIA LUSTRACJI ORGANIZACJI SPÓŁDZIELCZYCH

 

Uchwała nr  10/2020

Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 7 lipca 2020 roku 

w sprawie przyjęcia Trybu i Zasad Przeprowadzania Lustracji Organizacji Spółdzielczych

 

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej na podstawie § 7 Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (M.P. z 1996 r., nr 7, poz. 86) postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwala się Tryb i Zasady Przeprowadzania Lustracji Organizacji Spółdzielczych, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Spółdzielcze związki rewizyjne dostosują własne regulacje w sprawie lustracji do wymogów niniejszego Trybu i Zasad Przeprowadzania Lustracji Organizacji Spółdzielczych w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały przez Zgromadzenie Ogólne KRS i przekażą je do Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 3

Traci moc Instrukcja o lustracji organizacji spółdzielczych zatwierdzona Uchwałą nr 9/2010 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 1.07.2010 r. z dniem 31.12.2020 r. 

§ 4

Tryb i Zasady Przeprowadzania Lustracji Organizacji Spółdzielczych wchodzą w życie z dniem 1.01.2021 r.

 

Sekretarz                                                       Przewodniczący

Zgromadzenia Ogólnego                              Zgromadzenia Ogólnego

Krajowej Rady Spółdzielczej                       Krajowej Rady Spółdzielczej

/Maciej Palej/                                                /dr Jerzy Jankowski/

 

Załącznik do uchwały nr 10/2020 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 7 lipca 2020 r. - w formacie PDF  pobierz


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon: 797 949 333
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.