Jak zostać członkiem Krajowego Związku?

Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych jest dobrowolną i samorządną organizacją spółdzielczą, działającą na podstawie ustawy - Prawo spółdzielcze i innych ustaw oraz przyjętego przez siebie statutu.

Członkami Krajowego Związku mogą być:

 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne, przetwórcze i usługowe,
 • inne spółdzielnie i jednostki pracujące na rzecz kompleksu żywnościowego i wsi,
 • wojewódzkie i regionalne związki rewizyjne, a także organizacje społeczne i gospodarcze zrzeszające wyżej wymienione jednostki spółdzielcze oraz rolników indywidualnych.

Krajowy Związek może zrzeszać również zgodnie z przepisami prawa podmioty zagraniczne, których zakres działalności odpowiada przedmiotowi działania Krajowego Związku.

Podstawą przyjęcia do Krajowego Związku jest złożenie przez zainteresowaną spółdzielnię lub inną jednostkę organizacyjną pisemnej deklaracji wraz z uchwałą walnego zgromadzenia spółdzielni, a w odniesieniu do innych jednostek lub organizacji - upoważnionego organu statutowego, potwierdzającą wolę przystąpienia do Krajowego Związku.

Członkostwo w Krajowym Związku powstaje z chwilą podjęcia przez Zarząd Związku uchwały w tej sprawie i wymaga wniesienia wpisowego w wysokości 300 zł w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.

Jednym z podstawowych obowiązków członków Krajowego Związku jest okresowe wpłacanie składek na wykonywanie zadań statutowych Związku na zasadach i w wysokościach określanych corocznie w uchwałach Rady Krajowego Związku.

W 2013 r. obowiązuje uchwała Nr 208/2012 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z dnia 18 grudnia 2012 r.

 

Członkowie Krajowego Związku mają prawo:

 • brać udział przez swych delegatów w obradach Zjazdu Delegatów, uczestniczyć w wyborach do organów Krajowego Związku oraz oceniać jego działalność,
 • korzystać z prowadzonej przez Krajowy Związek działalności statutowej na zasadach określonych przez Radę Krajowego Związku,
 • wnioskować o przeprowadzenie lustracji działalności spółdzielni,
 • zgłaszać wnioski, opinie i postulaty w sprawie działalności Krajowego Związku.

Ponadto terminowe regulowanie składek członkowskich upoważnia członków Krajowego Związku do:

 • bezpłatnego otrzymywania "Biuletynu Informacyjnego";
 • korzystania z ulg w uiszczaniu należności za lustrację;
 • korzystania z ulg w opłatach za udział w seminariach szkoleniowych;
 • korzystania z indywidualnych porad prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem spółdzielni;
 • bezpłatnego zamieszczania na stronie internetowej Krajowego Związku ofert i informacji dotyczących prowadzonej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej;
 • korzystania w pierwszej kolejności z innych usług świadczonych przez Krajowy Związek.

Wzór deklaracji członkowskiej

Wzór uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon: 797 949 333
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.