• Start
  • V KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI

V KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI OBRADOWAŁ W WARSZAWIE

W dniach 27-28 listopada 2012 r. obradował w Warszawie V Kongres Spółdzielczości. Był on najważniejszym wydarzeniem w środowisku polskiej spółdzielczości w bieżącym roku i stanowił podsumowanie obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych pod hasłem "Spółdzielnie budują lepszy świat".

     W Kongresie uczestniczyło 542 delegatów (na 592 wybranych na zjazdach przedkongresowych), w tym 47 delegatów reprezentujących środowisko rolniczej spółdzielczości produkcyjnej.

     Głównymi tematami dwudniowych obrad były: rola i znaczenie spółdzielczości dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju; dobre ustawodawstwo zapewniające dalsze funkcjonowanie spółdzielni i ich organizacji oraz strategia i kierunki działań środowiska spółdzielczego w latach 2013-2016.

     W obradach uczestniczyli liczni goście reprezentujący: Kancelarię Prezydenta RP; Sejm i Senat RP; Rząd RP, partie polityczne oraz organizacje społeczne i zawodowe, m.in. Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Eugeniusz Grzeszczak i Marek Kuchciński -Wicemarszałkowie Sejmu RP; Krzysztof Jurgiel i Jerzy Chróścikowski - Przewodniczący Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Jerzy Bury - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL; Stanisław Kalemba - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej; Piotr Styczeń - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Leszek Miller - Przewodniczący SLD; Janusz Piechociński - Prezes PSL oraz Zbigniew Janowski - Przewodniczący ZZ "Budowlani".

     Na zaproszenie Krajowej Rady Spółdzielczej gośćmi Kongresu byli przedstawiciele organizacji spółdzielczych z kilku państw europejskich, w tym Felice Scalvini - Wiceprezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Prezydent Cooperatives Europe.

     Po wysłuchaniu referatu sprawozdawczego wygłoszonego przez Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej - Alfreda Domagalskiego, wystąpień przedstawicieli poszczególnych branż spółdzielczych, w tym reprezentującego środowisko RSP Władysława Kołodzieja - Sekretarza Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP, Prezesa Zarzadu Regionalnego Związku Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie oraz innych głosów w dyskusji, Kongres przyjął szereg uchwał, w tym m.in. w sprawach: obrony Spółdzielczości Polskiej; stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej i kierunków jej rozwoju w latach 2013-2016 oraz zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze w latach 2013-2016.

     Dokonano również wyboru 100-osobowego składu Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, w którym znalazła się 8-osobowa reprezentacja środowiska rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, tj.:

-  Romuald AJCHLER - członek RSP Dąbrowa (woj. wielkopolskie); Poseł na Sejm RP;

-  Krzysztof KOKOSZKIEWICZ - Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP;

-  Władysław KOŁODZIEJ - Prezes Zarządu Regionalnego Związku Spółdzielczości Rolniczej w Rzeszowie (woj. podkarpackie);

-  Marian MATEJCZUK - Prezes Zarządu RSP Ogrodzona (woj. śląskie);

-  Zygmunt PAŚNIK - Prezes Zarządu RSP Sulmierzyce (woj. łódzkie);

-  Stanisław STEC - Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu (woj. wielkopolskie);

-  Henryk TCHÓRZEWSKI - Prezes Zarządu RSP Wyszków Śląski (woj. opolskie);

-  Janusz WESOŁOWSKI - Prezes Zarządu Spółdzielczej Agrofirmy Plebanka (woj. kujawsko-pomorskie).

     Na pierwszym posiedzeniu nowowybranego Zgromadzenia Ogólnego KRS w dniu 19 grudnia br. przeprowadzone zostały wybory: Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego, jego Zastępców i Sekretarza oraz Prezesa Zarządu i pozostałych jego członków - czytaj tutaj.

     Szeroką relację z przebiegu i wyników V Kongresu Spółdzielczości zamieściliśmy w "Biuletynie Informacyjnym" Nr 6/2012.

KongresSp 05 01
KongresSp 05 02
KongresSp 05 03
KongresSp 05 04
KongresSp 05 05
KongresSp 05 06
KongresSp 05 07
KongresSp 05 08
KongresSp 05 09
KongresSp 05 10
KongresSp 05 11
KongresSp 05 12
KongresSp 05 13
KongresSp 05 14


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon/fax.: (22) 826-75-91
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.