• Start
  • Lustracja
  • UCHWAŁA nr 9/2010 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ Z DNIA 1 LIPCA 2010 r. W SPRAWIE PRZYJĘCIA INSTRUKCJI O LUSTRACJI ORGANIZACJI SPÓŁDZIELCZYCH

UCHWAŁA Nr 9/2010 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ Z DNIA 1 LIPCA 2010 r. W SPRAWIE PRZYJĘCIA INSTRUKCJI O LUSTRACJI ORGANIZACJI SPÓŁDZIELCZYCH

Uchwała nr 9/2010

Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 1 lipca 2010 r.

w sprawie przyjęcia Instrukcji o lustracji organizacji spółdzielczych

         Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej

u c h w a l a

§ 1

         Instrukcję o lustracji organizacji spółdzielczych, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

         Spółdzielcze branżowe związki rewizyjne dostosują własne instrukcje w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych do wymogów niniejszej Instrukcji w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne KRS i przekażą je do Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 3

         Traci moc Instrukcja o lustracji organizacji spółdzielczych zatwierdzona Uchwałą nr 16 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 12.12.2005 r.

§ 4

         Instrukcja wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały

                                                                                     Przewodniczący

                                                           Zgromadzenia Ogólnego

                                                         Krajowej Rady Spółdzielczej

                                                             /-/ dr Jerzy Jankowski

Załącznik do uchwały nr 9/2010 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 1 lipca 2010 r. - w formacie PDF  pobierz


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon/fax.: (22) 826-75-91
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.